Bruk Brødskala’n!

Brødskala’n gjør det enklere å velge grovt. Merket finnes på papirposene brødene pakkes i, og forteller forbrukerne hvor stor andel sammalt mel og hele korn et brød inneholder.

Fire symboler som representerer Brødskala'n

 Foto: Baker og konditorbransjens landsforening (BKLF)

Dette betyr Brødskala'n

Fint brød - en kake
Grovhet 0-25,9 % sammalt mel eller hele korn

Halvgrovt brød - to kaker
Grovhet 26-50,9 % sammalt mel eller hele korn

Grovt brød - tre kaker
Grovhet 51-75,9% sammalt mel eller hele korn

Ekstra grovt brød - fire kaker
Grovhet 76-100% sammalt mel eller hele korn

Angivelse av eksakt grovhetsprosent på de spesifikke produktet står skrevet under streken på Brødskalamerke.

Det kan være vanskelig å bedømme hvor grovt et brød er ut fra utseende. Lyse brød kan være bakt med mye sammalt mel, og mørke brød kun med siktet mel. Merkeordningen “Brødskala’n” ble utviklet for å gjøre det lettere å fastslå grovheten på brød. Også melblandinger kan ha Brødskala’n.

Brødskala'n brukes gjerne sammen med Nøkkelhullet. De to merkene er ulike, men utfyller hverandre. Nøkkelhullet stiller både krav til minimumsinnhold av kostfiber og sammalt mel (fullkorn) og krav til maksimumsinnhold av fett, salt og sukker. Brødskala'n gir en gradert vurdering av andelen sammalt mel som er brukt i brødet, men tar ikke hensyn til fett, salt og sukker.

I Brødskala'n beregner man grovheten som andelen sammalt mel, hele korn og kli av total melmengde.  Tilsetning av kli får en relativt stor betydning for grovheten ved at man i beregningen av grovhet  ganger opp mengden tilsatt kli med en faktor på mellom 2-4,5 ganger avhengig av hvilken type kli man bruker.  I Nøkkelhullet regner man ut andelen fullkorn (sammalt mel) i forhold til varens tørrvekt.

Mye brukt

Merkeordningen ble utarbeidet av NHO Mat og Drikke og Baker- og Konditorbransjens Landsforening i samarbeid med Forbrukerrådet, daværende Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet i 2006. Baker- og Konditorbransjens Landsforening eier merkeordningen.

Det er frivillig for mel- og bakeribransjen å benytte seg av merkeordningen.

Viktig for vektbalansen

Helsedirektoratet anbefaler grove korn- og brødvarer. Brød regnes for grovt når minst 50 prosent eller mer av melmengden er sammalt mel eller hele korn. Jo grovere brødet er, desto rikere er det på kostfiber, mineraler og vitaminer.

Det er sammenheng mellom inntak av fullkorn, grove kornprodukter og fiberrike matvarer og redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes og kreft i tykk- og endetarm. Slike matvarer kan også bidra til å opprettholde vektbalansen.