Er det ikkje C-vitamin i appelsinjuicen når det ikkje står på kartongen?

Når det ikkje står på juicekartongen at det er C-vitamin i juicen, vil det seie at han ikkje inneheld C-vitamin?

Appelsinjuice som helles i et glass.

 Foto: iStockphoto

Nei, produsentane kan sjølv velje om dei vil føre opp næringsinnhaldet av vitamin, under den føresetnad at det ikkje blir nytta påstandar knytte opp mot innhaldet av vitamin. På varer med påstandar om til dømes innhald av vitamin C innhaldet av vitamin C alltid førast opp i næringsdeklarasjonen.