Feilmerkede matvarer fremdeles en risiko for mange allergikere

Hver tiende undersøkte matvare var feilmerket for allergener i et tilsynsprosjekt som ble gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland i 2015.

Sjokoladebiter

Resultater fra kontrollen viser at visse sjokoladeprodukter merket med advarselsmerking som «kan inneholde spor av melk, hasselnøtt eller peanøtt», inneholdt så høye nivåer at halvparten av allergikerne kan reagere. Foto: iStockphoto

I det nordiske prosjektet ble merkingen av allergener i totalt 351 produkter kontrollert. Allergenene melk, hasselnøtt, peanøtt, egg og gluten ble analysert i produkter som ikke anga disse som ingredienser. Dette er for å se om de ble funnet i produktene, selv om det ikke står på pakningen.

- Vi gjorde en liknende undersøkelse for fire år siden, og dessverre har ikke matvarebransjen bedret seg tilstrekkelig. Det er alvorlig ettersom en allergisk reaksjon i verste fall kan være livstruende, sier Ylva Sjögren Bolin, leder for det felles-nordiske prosjektet, og ansatt i svenske Livsmedelsverket.

Behov for bedring i bransjen

Allergikere kan reagere med forskjellige symptomer, som  magebesvær, brekninger og eksem som astma og allergisk (anafylaktisk) sjokk. Ingredienser som er vanlige årsaker til allergiske reaksjoner, må alltid angis tydelig på en matvare.

Det er virksomhetene som har ansvaret for å merke produkter på riktig måte. Det gjelder både virksomheter som produserer egne produkter og virksomheter som importerer produkter. At prosjektet viser flere merkingsfeil er alvorlig.

-Allergikere må kunne stole på merkingen og slippe å bli utsatt for unødige risikoer. Nordiske produsenter og importører av matvarer må forstå alvoret og bli flinkere til å merke riktig, sier prosjektleder Ylva Sjögren Bolin.

En alvorlig helserisiko

Melkeprotein ble funnet i 12 prosent av de produktene der melk verken ble angitt som ingrediens, eller der det forekom advarselsmerking for mulige spor av melk. Dette var særlig i sjokolade og bakervarer.

- Resultatene innebærer at flere tusen melkeallergiske barn og voksne i Danmark, Finland, Norge og Sverige risikerer å reagere på hvert fjerde sjokoladeprodukt og hver tjuende bakervare som ikke angir melk i innholdsfortegnelsen. Det er svært viktig at virksomheter forstår at melkeallergi kan føre til like alvorlige reaksjoner som peanøtter og andre nøtter, sier Ylva Sjögren Bolin.

Sjokolade og bakervarer

Undersøkelsen viser at det finnes mye å forbedre hos virksomhetene når det gjelder rutiner rundt merking, innkjøp av råvarer og håndtering av allergener. Dette gjelder særlig for produsenter og importører av sjokolade og bakervarer. Resultater fra kontrollen viser også at visse sjokoladeprodukter merket med advarselsmerking som «kan inneholde spor av melk, hasselnøtt eller peanøtt», inneholdt så høye nivåer at halvparten av allergikerne kan reagere. Allergikere kan derfor behøve å unngå sjokoladeprodukter med slik advarselsmerking.

Mattilsynet og øvrige nordiske matmyndigheter håper at prosjektet kan bidra til å øke bevisstheten i bransjen. Samtidig ser de muligheter for forbedringer gjennom utvikling av EU-lovgivning om merking som «Kan inneholde spor av ...», slik at den bare brukes dersom det virkelig er grunn til det.

Mads Frederiks Fischer-Møller, seniorrådgiver i matvarespørsmål ved Nordisk ministerråd, som har finansiert rapporten, understreker også betydningen av nordisk samarbeid i dette spørsmålet.

- Ved å jobbe nordisk i stedet for nasjonalt har vi fått en viktig rapport av høy kvalitet som tar realitetene i flere land i betrakning samtidig.

Norske forhold

Mattilsynet kontrollerte 97 produkter på det norske markedet, etter en risikobasert tilsynsmodell. 12 av de 97 produktene var ikke tilfredsstillende merket når det gjaldt allergene ingredienser. Alvorligst er dette når allergenene er en ingrediens, men ikke er oppført på produktet. Dette var tilfelle for tre av produktene.

Analysene av de 97 produktene viste at to produkter inneholdt melk,og ett produkt inneholdt egg, uten at dette inngikk som en ingrediens eller var merket med  ”Kan inneholde spor av....”.  Mattilsynet har fulgt opp virksomhetene der det ble funnet feil.

- Vi ser en klar forbedring siden det forrige nordiske tilsynsprosjektet om allergenmerking i 2012, hvor 23% (149 av 643) av de norske produktene ikke var korrekt merket når det gjaldt allergene ingredienser. 12% (77 av 643) av produktene hadde ikke opplysninger om at de inneholdt allergene ingrendisen Norden.org: Undeclared allergens in food - Food control, analyses and risk assessmentser. Det er virksomhetenes ansvar å sørge for at merkingen er korrekt. Vi oppfordrer bransjen til å bruke veiledningsmateriellet på våre nettsider, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynets seksjon for merking og kvalitet.

Gå til rapporten Norden.org: Undeclared allergens in food - Food control, analyses and risk assessment

For mer informasjon:
Pressevakt i Mattilsynet, mobil 469 12 910, eller kommunikasjon@mattilsynet.no