Frukt, bær og grønnsaker skal være merket

I butikken skal du som forbruker få opplysninger om hvilket land frukt, bær og grønnsaker kommer fra. Det gjelder enten varene selges i løs vekt eller er ferdigpakket.

Granatepler, appelsiner, mandariner, bananer, lime, pærer, squash, sitroner og epler ligger i kasser

Butikker som selger frukt, bær og grønnsaker i løs vekt skal gi skriftlige opplysninger om varenes betegnelse, sort og opprinnelse. Sortsnavn er kun krevd for epler, pærer, plommer, kirsebær og jordbær. Opplysningene skal gis tydelig på et skilt i nærheten av det aktuelle produktet. Det forutsettes at merkingen er lett synlig og lett leselig.

Ved salg av ferdigpakkete produktet skal opplysningene stå på emballasjen i tillegg til øvrige merkekrav.