Hvilke regler gjelder for mat og drikke  som merkes med "fersk"?

 Foto: Mattilsynet

Det generelle overordnede kravet er at merkingen ikke skal være villedende (matinformasjonsforskriften, artikkel 7, God opplysningspraksis,  § 1) Vurdering av om merking er villedende er en helhetsvurdering – det omfatter skjønnsmessige vurderinger, men lang holdbarhet er generelt ikke det forbrukerne forventer at et produkt som er merket ferskt. Det forventes heller ikke at det har vært fryst.

Ordet" ferskt" innen matområdet har ingen klart definert betydning, men kan bety forskjellig for ulike matvaregrupper og omsetningsform. For eksempel:

  • ferskt brød selges vanligvis et døgn etter framstilling,
  • ferske reker innebærer at de er kokte, men ikke fryste,
  • fersk pasta i motsetning til tørket pasta

I regelverket for merking av mat er det definisjoner av for eksempel ferskt kjøtt og fersk fisk, men det er ikke ment som definisjoner av hva forbrukerne oppfatter som ferskt.

Har du spørsmål om et konkret produkt bør du ta direkte kontakt med produsenten for å forhøre deg. Det er produsentene som kjenner produktene og det er også deres ansvar å merke produktene korrekt.