Tilsynsresultat:

Mangelfull merking av næringsinnhold i tex-mex-produkter

Et analyseprosjekt utført på oppdrag for Mattilsynet av tex-mex-mat, viser at fire av åtte analyserte produkter er mangelfullt merket sammenlignet med det analyserte innholdet av næringsstoffer.

Tacoskjell med kjøttdeig og grønnsaker

 Foto: www.colourbox.com

Om undersøkelsen av tex-mex

  • 8 tex-mex-produkter (Spicemix, tortilla, tacosaus, tacoskjell/tubs) er analysert fra produsentene Old el Paso og Santa Maria.
  • For fire av produktene var det ikke samsvar mellom deklarerte og analyserte næringsstoffverdier. Old El Pasos spicemix og tortillalefser og tacosausene fra både Old El Paso og Santa Maria har større avvik enn akseptabelt. Produktene innhold minimalt med tungmetaller (arsen, kadmium og bly).
  • Næringsstoffverdiene for tex-mex-produktene er nå inkludert i Matvaretabellen.

Mattilsynet arbeider for å sikre forbrukerne trygg mat og drikke. Kunnskap om det norske matvaremarkedet og overvåking av næringsinnhold og tungmetaller i maten er et viktig ledd i dette arbeidet.

Tex-mex-mat er mat som stammer fra Mexico og Texas i USA. Klassiske retter i tex-mex kjøkkenet er tacoskjell med fyll, nachos, tortillas, og gryteretten chilli con carne. Tex-mex er populært over store deler av verden, og er også et stort innslag på norske middagsbord.

Analyseprosjektet av tex-mex-produktene ble utført av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), på oppdrag for Mattilsynet. Totalt åtte produkter fra Old El Paso og Santa Maria, Norges to største leverandører av tex-mex-produkter, inngikk i analyseprosjektet. Analysene ble gjennomført i siste halvdel av 2013 og våren 2014.

Formålet med analyseprosjektet var tredelt:

  1. Å innhente næringsstoffverdier for utvalgte tex-mex-produkter til Matvaretabellen.
  2. Å kontrollere samsvar mellom deklarert verdi og analysert verdi for innholdet av næringsstoffene fett, mettet fett, karbohydrater, sukkerarter, kostfiber, protein og natrium.
  3. Analysere innholdet av tungmetaller i produktene.

Feil i næringsdeklarasjon

I fire av produktene var forskjellen mellom deklarerte og analyserte næringsstoffverdier større enn det som er akseptabelt i følge gjeldende retningslinjer fra EU. Dette gjaldt følgende produkter og næringsstoffer:

  • Old El Paso Spicemix: karbohydrat, sukkerarter, kostfiber
  • Old El Paso Tortilla: fett, mettet fett, karbohydrat
  • Old El Paso Tacosaus: karbohydrat, sukkerarter
  • Santa Maria Tacosaus: natrium

Santa Marias spicemix og tacotubs hadde ikke næringsdeklarasjon på emballasjen. Disse produktene kan derfor ikke vurderes opp mot analyserte verdier.

– Å oppgi at produkter inneholder et høyere eller lavere innhold av næringsstoffer enn det faktisk gjør, mener vi er å gi ukorrekt informasjon til forbrukerne, sier seksjonssjef Atle Wold i Mattilsynet i en kommentar til analyseprosjektet.

Minimalt med tungmetaller

Mattilsynet overvåker også regelmessig innholdet av tungmetaller i næringsmidler. Tungmetaller er eksempler på miljøgifter som kan gi uønskede effekter i mennesker og dyr. I denne analysen ble tex-mex-produktene analysert for innhold av tungmetallene arsen, kadmium og bly. Resultatet viser at produktene inneholdt betydelig mindre bly og kadmium enn de grenseverdier som er satt for de enkelte matvaregrupper. Foreløpig er det ikke satt grenseverdier for arsen, men resultatene er lavere enn de grenseverdiene som det vurderes å settes for innhold av arsen i ris og risprodukter.

– Tungmetaller følger næringskjeden, og tas opp i både planter, dyr og mennesker. Analysene av disse tungmetallene er gjort som en del av kartlegging av nivåene i matvarer på det norske markedet. Det er ikke helsefare knyttet til disse lave nivåene i tex-mex-produktene, kommenterer Atle Wold.

Tex-mex-produkter oppdatert på matvaretabellen.no

Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge. Matvaretabellen 2014 inneholder 1469 matvarer og verdier for 36 næringsstoffer.

– Vi oppdaterer matvaretabellen.no årlig og forsøker å ta inn produkter som forbrukerne etterspør. Mange har ønsket at vi tar inn tex-mexprodukter i tabellen da dette er produkter som det konsumeres mye av i Norge, sier seksjonssjef Atle Wold i Mattilsynet.

Tex-mex-produkter på matvaretabellen.no finner du under «Diverse retter, produkter og ingredienser».