Maten merkes fremdeles for dårlig

Fjorårets store sjekk av maten på frokostbordet ga nedslående resultater, og heller ikke i år er det merkbar bedring å spore. – Det er fremdeles urovekkende dårlig merking av maten, sier Atle Wold, seksjonssjef i Mattilsynet.

 Foto: Colourbox.com

Resultatene viste:

  • 2 av 3 virksomheter hadde problemer med å overholde merkekravene.
  • 32 prosent av produktene hadde mangelfull ingrediensliste
  • 26 prosent av produktene hadde mangelfull mengdeangivelse av ingredienser
  • 21 prosent av produkter hadde en ingrediensliste som ikke stemte med resepten.
  • 8 prosenrt av produktene hadde villedende varebetegnelse i 2014, en nedgang fra 2013 hvor det funnet utgjorde 19 % av produktene.

Mattilsynet har for andre gang gjennomført en kampanje med merking av mat. Kampanjen omfattet merking av «hverdagsmaten» - matvarer som er viktige i det daglige kostholdet.

- Årets sjekk avslører en lavere andel produkter med villedende varebetegnelse enn i fjor, det er positivt. På den annen side sjekket vi i år flere detaljer i ingrediensmerkingen og fant brudd på merkekravene i over halvparten  av produktene. Dette er urovekkende, sier Wold.

I årets kampanje har Mattilsynet sjekket flere detaljer enn i fjor. Blant detaljene som er undersøkt, er varebetegnelse, mengdeangivelse av ingredienser som fremheves i merkingen, illustrasjoner, språk og ingrediensliste.

Årets undersøkelse omfatter nærmere 500 produkter. Mattilsynet har tatt ut varer fra produsenter og importører og vurdert om merkingen er god nok. Der det er brudd på reglene må virksomheten endre merkingen eller sammensetningen av produktet - eller velge å slutte med produksjon/import av varen.

Målet med tilsynskampanjene er å sørge for at maten merkes korrekt og at forbrukerne ikke blir villedet.

Når vi har valgt virksomheter og produkter, har vi plukket ut produkttyper der vi erfaringsmessig finner flest feil. Kampanjeresultatene er derfor ikke nødvendigvis representative for matvarer generelt i butikkhyllene. 

Ingredienslisten

Ingredienslisten skal fortelle forbrukeren hva matvaren inneholder. Mattilsynet har undersøkt resepten for matvarene i forhold til merkingen på produktet. For 1 av 5 produkter stemte ikke ingrediensmerkingen med resepten (oppskriften). Noen produkter inneholdt allergifremkallende stoffer som ikke var oppført i ingredienslisten, noe som kan få alvorlige konsekvenser for allergikere. Andre feil i ingredienslisten har ikke samme helsemessige konsekvenser, men det er fremdeles et brudd på kravet om at merkingen skal være korrekt. Det kan også indikere fravær av nødvendig styring og kontroll innad i virksomheten.

Villedning

Merkingen skal ikke være egnet til å villede forbruker – det omfatter både tekst og illustrasjoner.

Når en forbruker kjøper steinbitkaker skapes det forventninger om at hovedingrediensen er steinbit, og ikke at det er mest at annet fiskeslag.  Heller ikke at en Røkt Hamburgerrygg bare er tilsatt flytende røyk, og ikke røkt ved tradisjonelle røyking.

Et brød solgt som Havrebrød skal ha merking av prosentandelhavre. Når en ingrediens eller kategori av ingredienser fremheves i et produkts merking, tekst eller illustrasjoner, skal mengde angis. Det kan gjøres enten i tilknytning til varebetegnelsen eller i ingredienslisten.

Krever at bransjen rydder opp

Kampanjen viser at to av tre sjekkede virksomheter ikke oppfylte krav om at merkingen skal være korrekt og ikke villede forbrukerne. Vi har riktignok sett på produkter der vi trodde vi vil finne brudd på merkeregelverket, men kampanjen viser også i år at merkingen av maten vi spiser ikke er bra nok, sier Wold. - Vi ser alvorlig på at virksomhetene ikke sikrer god nok merking. Det er ikke bra. Forbrukerne skal kunne stole på at merkingen på matvarer som selges er riktig, sier Wold.

Se rapport og vedleggg til høyre.