Merkesjekken 2015:

Mye feil i merkingen av kjøttprodukter

For tredje år på rad har Mattilsynet gjennomført en kampanje på merking av mat, og i 2015 var det kjøttprodukter som ble kontrollert. Undersøkelsen viste fortsatt mye feil merking også for denne gruppen av matvarer, med nesten to av tre produkter som hadde mangelfull eller feil merking.

 Foto: Colourbox.com

– Flest avvik fant vi på merking av allergener, tilsetningsstoffer og mengdeangivelse av ingredienser. Det er nedslående at vi fortsatt finner såpass mange avvik, sier kampanjeleder Ingvild Tømmerberg Sletta. Bransjen må bedre rutinene sine for å sikre riktig merking av kjøttprodukter.

259 kjøttprodukter kontrollert

Målet var å undersøke hvordan virksomhetene etterlever regelverket, og øke kompetanse om korrekt og redelig merking av matvarer. Mattilsynets inspektører vurderte 259 kjøttprodukter fra 140 virksomheter. Det var mangler ved 168 produkter fra 103 virksomheter. Flest avvik fant vi i varmebehandlede kjøttprodukter, som eksempelvis pølser og påleggsprodukter.

– Merking er et av forbrukernes viktigste verktøy for å kunne vite hva de velger å kjøpe. Hensikten med merkingen er å sikre forbrukerne tilstrekkelig og korrekt informasjon om varens art, sammensetning og egenskaper. Dette blir ikke ivaretatt når kravene brytes, sier Sletta.

Mattilsynet fant avvik i mengdeangivelser av ingredienser i 40 prosent av de vurderte produktene. 46 prosent hadde avvik i merkingen av tilsetningsstoffer, og 54 prosent hadde avvik i merkingen av allergener.

Dialog med næringen

Vi følger opp alle avvik. I første omgang i alle virksomhetene der vi hadde merknader til merkingen. Deretter gjennom dialog med næringen for å være tydelig på hva vi forventer, samt få vite hva de trenger for å forbedre seg.

De generelle reglene for merking av mat ble endret i 2014. Noen krav er som før, noen er endret og noen er nye. Punktene vi fant flest feil ved var ikke nye. Tilsetningsstoffer og mengdeangivelse er gamle krav, og endringen i allergenmerkingen har vært godt kjent i mange år.

Vi har inntrykk av at bransjen er seriøse, men at de ikke prioriterer merking høyt nok. Merking er forbrukernes viktigste verktøy for å ta informerte valg.

Les rapporten: Merkesjekken 2015 – Mattilsynet ser på kjøtt og kjøttprodukter