Mye feilmerking av poteter

60 prosent av potetproduktene og 24 prosent av frukt, bær og andre grønnsaker var feilmerket. Det viser en kontroll fra Mattilsynet.

Gulrøtter, poteter, rødløk og blomkål.

På poteter var det feil i merkingen på 60 prosent av produktene. De fleste var knyttet til sortering og størrelse. Foto: Helsedirektoratet/Wenche Hoel-Knai

Årlig merkesjekk

Mattilsynet har siden 2013 utført årlige merkesjekker av utvalgte dagligvareprodukter.

Det er første gang Mattilsynet har merkesjekket frukt, bær og grønnsaker. I etterkant av fjorårets merkesjekk har Mattilsynet hatt dialog med flere bransjeforeninger for å finne tiltak for bedre etterlevelse av merkeregelverket.

Totalt ble 124 produkter sjekket, 35 av disse var poteter og 89 frukt, bær og andre grønnsaker. 34 prosent av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket for merking. Ingen av feilene som ble oppdaget utgjorde noen helsefare.

På poteter var det feil i merkingen på 60 prosent av produktene. De fleste var knyttet til sortering og størrelse. På frukt, bær og andre grønnsaker var det feil i merkingen på 24 prosent av produktene. De fleste var knyttet til opprinnelse og sort.

I en kartlegging av de fem største nettbutikkene i region Stor-Oslo, hadde halvparten av de 22 produktene vi sjekket én eller flere feil i opplysningene på nettsiden. Alle funnene ble fulgt opp med veiledning fra Mattilsynet.

-Vi mener flere av feilene er unødvendige fordi mange av kravene i merkeforskriften er konkrete, og vi hadde forventet et bedre resultat. Feilmerking gjør at forbrukerne ikke får den informasjonen de har krav på, eller får oppgitt feil opplysninger. Begge deler er uheldig, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Mattilsynet fant ingen feil på holdbarhetsdato og vilkår for oppbevaring og bruk for frukt, bær og grønnsaker. En del ferdigpakket frisk frukt, bær, og grønnsaker manglet angivelse av opprinnelsesland. Ferdigpakkede epler, pærer, plommer, kirsebær og jordbær skal også merkes med opplysninger om sort, det manglet for enkelte produkter.

Resultatene viser at potetene skiller seg ut med flest feil, særlig på sortering og størrelse, som det er krav om i matpotetforskriften. Mattilsynet har inntrykk av at matpotetforskriften ikke er godt kjent, og derfor ikke etterleves. Vi fant ingen feil på språk og Nøkkelhullets utforming på poteter.

Utvalget var produkter som selges til forbrukere i det norske dagligvaremarkedet, både produkter produsert i Norge, og produkter fra EØS/tredjeland (samhandel/import). Det ble ført tilsyn hos virksomheter som bestemmer og har ansvaret for merkingen.

Virksomhetene som fikk varsel om feil i merkingen, har nå endret merkingen på sine produkter.

Les mer og se rapporten Merkesjekken 2019 - Frukt, bær og grønnsaker, inkludert matpoteter