Sjekk mengdeangivelsen av ingredienser

Når en spesiell ingrediens kan være avgjørende for kvaliteten på produktet har du krav på å få vite hvor mye av denne ingrediensen det er i produktet, for eksempel hvor mye kjøtt det er i pølse. Du har også krav på å få vite mengden av en ingrediens dersom den fremheves i merkingen. Heter produktet ”Blåbær yoghurt” eller det brukes bilde av blåbær på merkingen, skal du få vite hvor mye blåbær produktet inneholder.

 Foto: Colourbox.com

Dersom du er opptatt av hva produktene du kjøper inneholder og hva produsentene faktisk selger under ulike produktnavn bør du sjekke merkingen. Du kan sammenligne innholdet i de ulike produktene innen samme produktkategori (for eksempel fra ulike produsenter), og velg produktet som gir deg mest av de ønskede ingrediensene.

Krav om mengdeangivelse av ingredienser gjelder ikke alle matvarer. Kravet gjelder for produkter hvor du forventer en spesiell ingrediens som kan være avgjørende for kvaliteten. For eksempel hvor mye kjøtt det er i pølsene eller hvor mye fisk det er bacalaoen. På produkter hvor det i merkingen er fremhevet ingredienser som f.eks. frukt, ved bruk av bilder eller illustrajoner  skal mengden frukt angis.

Forbud mot villedende markedsføring

Regelverket for merking av mat og drikke krever at betegnelsen skal være utformet slik at forbruker forstår hva slags produkt det er, og kan skille det fra andre produkter det ellers vil kunne forveksles med.

Regelverket forbyr også villedende merking, for eksempel om produktets sammensetning. Ofte er det hovedingrediensen som fremheves, men det kan være ingredienser som selv om de er tilsatt i små mengder, kan gi mye smak og derfor kan være relevant å fremheve i merkingen.

Ingredienser som fremheves må oppgis i prosent

Det er et krav om at de ingredienser som fremheves i merkingen skal oppgis i prosent. På et produkt med betegnelsen ”Seikaker” må andelen sei oppgis i prosent. Dersom produktene heter ”Pizza med skinke og sjampinjong”, ”jordbæryoghurt”, ”rekesalat” eller ”laksepàte” må prosentandelene av henholdsvis; skinke og sjampinjong, jordbær, reker og laks oppgis.

Heter produktet ”Fiskekaker” er det den totale andelen fisk i produktet som skal oppgis. Her trenger man ikke å oppgi de ulike fiskeartene som er brukt. Det samme gjelder grønnsaksuppe, fiskepinner, ostekake, nøttekjeks eller soppsaus. Det er da det totale innholdet av grønnsaker, fisk, ost, nøtter eller sopp i produktet som må oppgis, ikke hvilke grønnsakstyper eller oster som inngår.

Selv om produktet ikke har merking som tilsier at de må oppgi ingrediensene i prosent skal det være enkelt å se hva produktene inneholder mest av. Ingrediensene må alltid settes opp i fallende rekkefølge. Dette betyr at den ingrediensen det er mest av, er nevnt først.

Helhetsvurdering av produktet

Det er produsentene som har ansvar for at produktene er merket i henhold til regelverket. Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket blir fulgt. Mattilsynet skal vurdere behovet for å kontrollere at regelverket etterleves av produsentene, samt behandler eventuelle klager på merking av produkter.

Dersom Mattilsynet selv avdekker eller mottar en klage på en produktmerking som kan være villedende må de foreta en totalvurdering av produktet. Betegnelse, bruk av bilder, informasjon i ingredienslisten og eventuelle enkeltelementer som fremheves i teksten må i hvert enkelt tilfelle vurderes i sammenheng.