Hvordan forstå merking av mat?

Matinformasjonsforskriften omhandler hvilke opplysninger som skal komme frem i merkingen. Ferdigpakkede matvarer skal merkes med bestemte opplysninger som for eksempel produktets navn, ingredienser, nettoinnhold, holdbarhet, næringsinnhold, alkoholinnhold og oppbevaring

Nøkkelhullsmerket i fiskedisken

 Foto: Helsedirektoratet

På emballasjen finner du alltid matvarens ingredienser, som for eksempel melk, kjøtt, mel eller tilsetningsstoffer. Ingredienser må alltid settes opp i fallende rekkefølge. Dette betyr at den ingrediensen det er mest av, er nevnt først. Dersom en spesiell ingrediens er avgjørende for produktets kvalitet, må mengden fremgå i merkingen. Dette gjelder for eksempel mengde fisk i fiskekaker. Matvarer som ikke er pakket inn, for eksempel frukt, grønnsaker, fisk og andre matvarer i ferskvaredisken, må ikke ha ingrediensliste.

Ingredienslisten som finnes på all ferdigpakket mat forveksles ofte med næringsdeklarasjonen. Ingredienslisten forteller deg hva matvaren inneholder, mens næringsdeklarasjonen gir informasjon om hvor mye energi, fett,karbohydrater, kostfiber, protein, salt, vitaminer og mineraler det er i den enkelte matvaren.

Tallene for næringsinnholdet oppgis i gram eller milliliter per 100 gram eller 100 milliliter vare. Slik blir det enklere å sammenligne innholdet av næringsstoffer i forskjellige matvarer. Næringsinnhold kan også angis per porsjon dersom porsjonsstørrelsen angis i merkingen, eller per porsjonsenhet dersom antallet porsjonsenheter i pakningen er oppgitt.

Mer utfyllende informasjon om merkebestemmelser finner du her på Mattilsynets hjemmeside.