Kan forbrukerne stole på Nøkkelhullet?

Myndighetene er opptatt av at forbrukerne kan stole på Nøkkelhullet. Mattilsynet gjennomfører regelmessige tilsyn for å ivareta merkeordningen.

Erfaringen fra dette arbeidet er at Nøkkelhullet i stor grad blir brukt i samsvar med regelverket.

Norske forbrukere kan derfor ha tillit til at matvarer med Nøkkelhullet er et sunnere alternativ med mindre fett, salt og sukker og mer fiber.

Det er viktig å understreke at det er bransjens ansvar å følge regelverket når de ønsker å benytte Nøkkelhullet.