Nøkkelhullet har blitt trangere

Nå er det ikke sikkert favorittpålegget kan få Nøkkelhullet lenger! Strengere krav til salt, sukker, mettet fett og fullkorn, samt en introduksjon av nye nøkkelhullskategorier er de viktigste endringene i kravene.

En mann studerer merkingen på en flaske olivenolje i en butikk.

 Foto: Helsedirektoratet/Wenche Hoel-Knai

– Nøkkelhullsprodukter må leve opp til strenge standarder, og vi reviderer stadig for at disse skal bli enda strengere og dermed nyttigere for forbrukerne, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. – Nå har det blitt enda enklere å velge sunnere, og det kan ha effekter på helsa.

I disse dager sprer Helsedirektoratet og Mattilsynet en filmserie som handler om nettopp dette – se filmene her (youtube.no).

Nye kriterier

1. ​mars 2015 trådte nye, strengere kriterier i kraft (nokkelhullsmerket.no). Fra høsten 2016 må alle produkter som skal merkes med Nøkkelhullet være tilpasset de nye kriteriene.

I hovedsak er de nye endringene enda strengere krav til innholdet av salt, mettet fett og sukker og fullkorn i eksisterende nøkkelhullskategorier, nye kategorier, samt at uemballert brød, kjøtt og ost kan markedsføres med Nøkkelhullet.

Kriteriene for hvilke matvarer som kan få Nøkkelhullet er fastsatt i fellesskap av norske, svenske og danske myndigheter innenfor mat og helse. I Norge har Helsedirektoratet og Mattilsynet ansvar for merkeordningen.

Flere produkter i butikkene

Data fra Nielsen Norge viser at det stadig blir flere nøkkelhullsprodukter i butikkene. Første halvår 2015 var det 1 371 ulike produkter, mens i første halvår 2016 hadde tallet økt til 1 419. Det er store forskjeller på produktgruppene. For eksempel finnes det 456 produkter med merket i kategorien kjøtt og kjøttprodukter, mens det bare finnes to produkter med Nøkkelhullet i kategorien pizza og pai.

– Det er positivt å se at andelen produkter øker, sier Linda Granlund. Det er bred enighet både politisk og i bransjen om at Nøkkelhullet er et godt hjelpemiddel for at vi skal nå folkehelsemål. Derfor er vi glade for at produsentene følger opp, og håper å se enda større økning i årene fremover.

Store effekter på kostholdet med Nøkkelhullet

En beregning utført av Universitetet i Oslo i 2015 viser hvilken ernæringsmessig effekt på kosten det vil ha å erstatte matvarer uten Nøkkelhullet med nøkkelhullsmerkede matvarer. Dersom en person med et gjennomsnittskosthold i Norge konsekvent bytter ut vanlige matvarer med Nøkkelhullet kan han eller hun blant annet:

  • redusere inntaket av totalt fett med opptil 13 %, mettet fett med nesten 27 % og energi med litt over 4 % per dag
  • nærme seg anbefalt energiandel fra mettet fett på høyst 10 % av energien
  • få opptil 19 % mer fiber per dag, særlig hvis umerket kjøpebrød byttes med nøkkelhullsmerket brød. Dette vil bidra til at inntak av fiber ligger innenfor anbefaling på 25–35 g/dag.

– Det å bytte ut de vanlige matvarene med nøkkelhullsvarer har store konsekvenser for en person med et gjennomsnittskosthold. For en person som spiser mer sukker, salt og mettet fett og mindre fullkorn enn gjennomsnittet, vil effekten være enda større, sier Granlund.