Er frittgående høner alltid økologiske?

Frittgående høner

 Foto: Colourbox.com

Nei, også konvensjonelle høns kan være frittgående. Det vil si at de ikke er i bur, men at de har et visst areal innendørs å bevege seg på.

Forskjellen mellom økologisk og konvensjonelt hønsehold er i hovedsak at øko-hønene kan gå ute, og at de innendørs har krav på naturlig lys og et større inneareal enn det konvensjonelle høns har. Det stilles også krav til hvor fôret kommer fra og at det skal være økologisk. I tillegg skal det legges til rette for at hønene skal kunne utøve naturlig adferd. Øko-høns har derfor tilgang på vaglepinner og sandbad.