Hvorfor koster økologisk mat mer enn den vanlige maten?

Økologisk dyrking gir lavere avling og kan være mer arbeidskrevende enn vanlig landbruk, blant annet fordi det ikke brukes mineralgjødsel og kjemiske plantevernmidler. Også husdyra vil normalt yte mindre i form av egg, melk og kjøtt. Noen driftsmidler til økologisk drift, som f.eks såfrø og kraftfôr, er noe dyrere enn tilsvarende konvensjonelle driftsmidler. En del planteproduksjoner kan ha en noe mer ujevn produktkvalitet, noe som kan medføre større svinn ved at en mindre andel av avlingen er salgbar. Dette gjør at bøndene trenger noe høyere betaling for produktene sine for å opprettholde tilsvarende lønnsomhet som i vanlig produksjon.

En annen fordyrende faktor er kostnadene i distribusjon og omsetningsledd. De er vanligvis vesentlig høyere per produktenhet for økologiske varer, på grunn av små kvanta og fordi det er kostnadskrevende å opprettholde separate produksjonslinjer (f.eks for melk). Prosentvis MVA og avanse (butikkens fortjeneste) gjør dyre varer enda dyrere.

I sum betyr dette at produksjons- og distribusjonskostnadene tilsier høyere butikkpris på de fleste økologiske produktene. Med økt produksjonsvolum og bedre produktivitet kan imidlertid prisdifferansen på flere varer reduseres. Enkelte matvarekjeder har de siste årene redusert prisene på økologiske varer svært mye, slik at det ikke lenger er uvanlig å finne økologiske varer til lik eller lavere pris enn tilsvarende konvensjonelle varer.