Kan man bli sjuk av å spise økologiske grønnsaker som er gjødsla med møkk?

For noen år tilbake undersøkteNIBIO og Veterinærinstituttet risiko knyttet til bruk av husdyrgjødsel brukt ved dyrking av grønnsaker. Gro Skøien Johannessen tok sin doktorgrad på dette temaet. Konklusjonen av dette arbeidet var at det ikke var mer helseskadelige bakterier i økologisk salat som ble dyrket med husdyrgjødsel enn i konvensjonell salat dyrket med kunstgjødsel. Økologiske grønnsaker kan også være dyrket med andre typer organisk gjødsel.

Det er likevel viktig å være oppmerksom på at husdyrgjødsel kan inneholde sjukdomsfremkallende bakterier. Den må derfor brukes på en forsvarlig måte, blant annet kan det ikke gjødsles rett før høsting av produktene. Og det er alltid smart å vaske grønnsakene før du spiser dem.

I de sjukdomstilfellene vi kjenner til fra Europa, som skyldes uhygieniske grønnsaker, er smitten kommet med vanningsvannet. For eksempel fugleekskrementer med salmonellabakterier som har kommet oppi vannreservoaret som brukes til vanningsanlegget.t er alltid smart å vaske grønnsakene før du spiser dem.

I de sjukdomstilfellene vi kjenner til fra Europa, som skyldes uhygieniske grønnsaker, er smitten kommet med vanningsvannet. For eksempel fugleekskrementer med salmonellabakterier er kommet oppi vannreservoaret som brukes til vanningsanlegget.