Mulige positive helseeffekter av økologisk mat

Økologisk mat inneholder mer av enkelte næringsstoffer, og noen studier viser positiv effekt på både atopiske sykdommer og immunforsvaret hos mennesker. Det er få studier på området, og derfor behov for mer kunnskap for å si noe sikkert om helseeffekter av økologisk mat. 

Frukt og grønnsaker

Rapporten viser at økologisk mat kan inneholde mer av enkelte næringsstoffer og bioaktive forbindelser enn konvensjonelt fremstilt mat. Foto: iStockphoto.com

Om kunnskapsoppsummeringen av økologi

  • Ser på hvordan økologisk mat og produksjon virker inn på helsen til både folk, dyr og planter
  • Utført av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), på oppdrag fra Mattilsynet
  • Bygger på nasjonal og internasjonal forskning av betydning for norske forhold
  • Mattilsynet vil bruke rapporten til å gi forbrukerne bedre informasjon, veilede næringen og som grunnlag i det nasjonale og internasjonale regelverksarbeidet

Artikkelen er basert på en kunnskapsoppsummering om økologisk mat og produksjon laget av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM, 2014), på oppdrag fra Mattilsynet. Rapporten har gitt Mattilsynet ny og bedre oversikt over området og hva det er behov for mer kunnskap om.

Mulig bedre immunforsvar og mindre eksem

VKM har sett på om økologisk mat har effekt på helse. I kunnskapsoppsummeringen omtales atopisk eksem, luftveissykdommer, fruktbarhet, hypospadi og risiko for hjerte- og karsykdommer. Det er få studier som sammenligner økologisk og konvensjonell mat, og studiene har også flere begrensninger. Rapporten viser til enkelte studier som har vist lavere forekomst av atopiske sykdommer og eksem hos mennesker som spiser økologisk mat. Årsakssammenhengen er usikker, men fettsyrene i økologisk mat kan ha en betennelsesdempende effekt, i tillegg til at endret tarmflora kan virke positivt på immunforsvaret.

Dyrestudier har vist at økologisk fôr kan virke positivt på immunforsvar, hormonbalanse og aktivitetsnivå. Ikke alle studiene viser dette, og overføringsgraden til mennesker er også usikker. Det finnes heller ikke overvåkingsdata for næringsstoffer og fremmedstoffer i økologisk mat i Norge. VKM kan derfor ikke si sikkert at økologisk mat gir bedre helse. 

Rapporten viser at økologisk mat kan inneholde mer av enkelte næringsstoffer og bioaktive forbindelser enn konvensjonelt fremstilt mat. Det finnes likevel ikke nok kunnskap til å si noe om sammenhengen mellom næringsverdien i økologisk mat og den faktiske helseeffekten.

Forskjeller i næringsinnhold i økologisk og konvensjonell mat:

  • Høyere innhold av omega-3 fettsyrer og CLA (konjugerte linolsyrer) i økologisk melk og kjøttprodukter.
  • Økologiske epler er fastere og har høyere innhold av tørrstoff, vitamin C og antioksidanter.
  • Høyere innhold av antioksidanter og enkelte mineraler i økologiske bær.
  • Lavere proteininnhold i økologisk hvete.
  • Mindre innhold av nitrat og vann, og høyere innhold av stivelse i økologiske poteter.
  • Varierende innhold av næringsstoffer i grønnsaker, og ingen klare konklusjoner.