Tilsetningsstoffer:

Myter om tilsetningsstoffer

Tilsetningsstoffer er gjenstand for rykter og myter spesielt når de omtales som E-nummer.

 Foto: Mattilsynet

Jo høyere e-nummer, jo farligere?

En myte som dukker opp fra tid til annen er at jo høyere tall et E-nummer har, jo farligere er det. En annen myte er at hvis du legger sammen E-numrene i merkingen på en matvare, og summen blir over et høyt tall, for eksempel 1000, er varen farlig.

Dette er ikke sant. Bruk av lovlige tilsetningsstoffer i tillatte mengder er trygt, og E-nummeret er en identifikasjonskode.

Hvert enkelt godkjent tilsetningsstoff har en europeisk identifikasjonskode, et E-nummer. E-nummeret kan brukes som et alternativ til å skrive stoffets kjemiske navn i ingredienslisten som kreves i merkingen av mat og drikke. Se også Hva er hensikten med E-nummer?

Er naturlige tilsetningsstoffer bedre enn kunstige?

"Naturlig" er et ord som ofte brukes til å markedsføre mat, og mange oppfatter slike varer som sunnere og av bedre kvalitet. Det finnes imidlertid mange uønskede eller direkte giftige stoffer i naturen, så begrepet "100 prosent naturlig" er ikke nødvendigvis noen garanti for at forbrukeren får trygg mat.

Bruk av utrykk som «naturlig» og «kunstig»

Tilsetningsstoffer kan komme fra en naturlig kilde, men er hovedsakelig så bearbeidet at de ikke kan regnes som naturlige. For at noe skal kunne være naturlig må det komme fra en naturlig kilde og være minimalt bearbeidet. De fleste tilsetningsstoffer er naturidentiske, men er bearbeidet og kan ikke kalles naturlige. Påstand om naturlige tilsetningsstoffer er derfor villedende. Påstander om «naturlig», «kunstig» etc. er generelt ikke tillatt.

De fleste tilsetningsstoffene fremstilles industrielt, også stoffer som forekommer naturlig som rødbetefarge, sitronsyre og pektin. Ved industriell fremstilling unngår vi at tilsetningsstoffer fra naturen utilsiktet inneholder uønskede forurensninger som miljøgifter, bakterier eller plante- og muggsoppgifter. 

Falske lister

Fra tid til annen dukker det opp lister som advarer folk mot bestemte E-stoffer. I disse listene blir tilsetningsstoffer ofte inndelt etter om de er "uskadelige", "mistenkelige", "farlige", "helseskadelige" eller "kreftfremkallende". Listene kan ha forskjellig utseende og utforming, men opphavet er ofte det samme. Mange av listene gir inntrykk av at det står seriøse forskningsinstitutter bak, men de kan også ha anonyme avsendere. Slike lister har sirkulert i Europa i mer enn 40 år. Opplysningene i listene er stort sett uriktige og utsagnene om de forskjellige tilsetningsstoffene er temmelig tilfeldige.

Et av de stoffene som har fått dårlig rykte gjennom spredning av falske lister er E330. Dette stoffet blir påstått å være kreftfremkallende. E330 er det samme som sitronsyre som finnes naturlig i sitrusfrukter, og som vi får i oss gjennom et vanlig sunt kosthold. Vår egen kropp danner også sitronsyre som en del av normalt stoffskifte.

Cocktaileffekten - jo flere desto verre?

Kombinasjonseffekter, også kalt cocktaileffekter, vil si kombinerte effekter av flere kjemiske stoffer som finnes samtidig i kostholdet vårt.

Det vanlige er at risikovurderinger av tilsetningsstoffer foretas for ett og ett stoff. Vi mennesker utsettes imidlertid for mange forskjellige kjemiske stoffer samtidig, og disse kan potensielt ha både sammenfallende og ulike effekter.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vurderte "Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke" i 2013. Konklusjonen deres var at det er lite sannsynlig med helsefarlige kombinasjonseffekter når hvert enkelt stoff finnes i doser som er lavere enn den akseptable daglige dosen (ADI) for stoffet. ADI er basert på den beste vitenskapelige kunnskapen vi har om stoffet og det brukes en stor sikkerhetsmargin når den fastsettes av ekspertene. Se også Cocktaileffekten – blir stoffer mer giftige i blanding?