Tilsetningsstoffer:

Tilsetningsstoffer og små barn

Barn under tre år regnes som en spesielt sårbar gruppe når det gjelder tilsetningsstoffer.

 Foto: Colourbox.com

Små barn har lav kroppsvekt samtidig som de spiser nesten like mye som større barn og voksne. Det gjør at de lettere kan få i seg mer tilsetningsstoffer enn det som er regnet som helsemessig trygt å spise hver dag, såkalt akseptabelt daglig inntak (ADI).

Barnemat

Regelverket for tilsetningsstoffer sier at mat til små barn skal reguleres strengt og ut i fra et føre-var-prinsipp. Mat som markedsføres til små barn, det vil si barn under tre år, kan ikke inneholde fargestoffer, søtstoffer eller konserveringsmidler.

Matvarer som ikke er spesielt rettet mot spebarn og små barn under tre år, kan inneholde tilsetningsstoffer som ikke er godkjent i barnemat. F.eks. sukkerfri yoghurt med søtstoff, brus med fargestoff og syltetøy med konserveringsmiddel.

Du kan sjekke hvilke tilsetningsstoffer et produkt inneholder ved å lese ingredienslisten utenpå pakningen. Der er alle tilsetningsstoffene angitt med navn eller E-nr. og hvilken funksjon de har/hvorfor de er brukt i produktet.

Les mer om regelverket som gjelder Mattilsynet - Barnemat