Vitaminer og andre stoffer tilsatt i mat og drikke

I noen tilfeller tilsettes vitaminer, mineraler, aminosyrer og andre bioaktive stoffer til matvarer utover det som finnes naturlig i matvaren. Et bioaktivt stoff er et stoff som har ernæringsmessig eller fysiologisk effekt.

Illustrasjon som viser merking av matvare som er beriket med C-vitamin.

Enkelte mat- og drikkevarer er tilsatt ekstra C-vitamin.

 Foto: Mattilsynet

Merking

  • Ved tilsetting av vitaminer, mineraler og andre bioaktive stoffer skal dette alltid framkomme i produktets ingrediensliste ved at det tilsatte stoffet skal listes der.
  • Totalmengden (tilsatt pluss naturlig innhold) av vitaminer og mineraler i produktet skal i tillegg framgå av næringsdeklarasjonen. Næringsdeklarasjonen presenteres ofte i en tabell og angir mengde pr 100 g av varen. Mengde pr porsjon kan noen ganger angis i tillegg (se mer info. under spørsmål og svar).
  • Påstander som ”inneholder vitamin C”, ”tilsatt kalsium” eller ”med vitamin D” kan, men må ikke, inngå i merkingen
  • Det er ikke tillatt å angi eller antyde at et balansert og variert kosthold ikke gir tilstrekkelig mengder næringsstoffer, eller på annen måte gi informasjon som kan villede forbrukeren.

Søknadsplikt

  • Tilsetting av vitaminer, mineraler og aminosyrer er søknadspliktig i Norge. Dette er en særnorsk ordning. Det er Mattilsynet som behandler søknadene.
  • Ved behandling av søknader vurderer Mattilsynet tilsetningen av vitaminer og mineraler ved hjelp av en modell omarbeidet til norske forhold av den norske vitenskapskomiteen (VKM).
  • Det er uansett forbudt å tilsette vitaminer og mineraler til ferskvarer som kjøtt, frukt og grønnsaker og til alkoholholdige drikkevarer.
  • Tilsetting av andre bioaktive stoffer enn vitaminer, mineraler og aminosyrer er ikke søknadspliktig.

De bioaktive stoffene kan for eksempel være ulike antioksidanter, koffein, fiber, fettsyrer, plante-steroler eller melkesyrebakterier.

  • Et sunt og variert kosthold vil normalt dekke kroppens behov for næringsstoffer uten at man behøver å spise matvarer som er tilsatt slike ekstra stoffer.
  • Produsenter og importører må søke Mattilsynet om tillatelse før de kan tilsette vitaminer, mineraler og aminosyrer i mat og drikke.

Hvorfor tilsettes ekstra vitaminer, mineraler og visse andre stoffer?

Det er stor oppmerksomhet i befolkningen på ernæring, helse og helseriktig kosthold. Det er også en trend at næringsmiddelprodusenter tilsetter ulike stoffer i visse matvarer for å gi dem en "merverdi" utover "vanlig ernæring".

Tradisjonelt sett er det vitaminer og mineraler som tilsettes, men også andre stoffer tilsettes nå i større grad enn før. Dette er gjerne stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologiske effekt i kroppen, som for eksempel antioksidanter,  koffein, fiber, fettsyrer, plantesteroler, melkesyrebakterier, peptider osv. Slike stoffer gis betegnelsen "bioaktive stoffer" ut fra sine ernæringsmessige eller fysiologiske virkninger.

Balansert inntak viktig

Ved et for lavt inntak av ulike næringsstoffer kan ekstra tilsetting av slike stoffer brukes som et virkemiddel for å bedre folkehelsa. Men, det er også slik at et for høyt inntak av vitaminer, mineraler og andre bioaktive stoffer kan ha negative konsekvenser for helsa, og i noen tilfeller være direkte helseskadelig. Forskning viser at det er viktig å sørge for at kostholdet verken gir for lite eller for mye av ulike vitaminer, mineraler og andre bioaktive stoffer. Ved å spise matvarer som er tilsatt ekstra av disse stoffene kan balansen forstyrres og i visse tilfeller kan et høyt inntak av et stoff virke negativt på effekten av et annet stoff.

Tilsetting av ekstra vitaminer og mineraler til ulike typer matvarer kan dessuten føre til en uheldig endring av folks oppfatning av hva som er sunn mat.

Forbrukernes ansvar og ønsker

Når det stadig blir flere produkter på markedet som er tilsatt ekstra vitaminer, mineraler, aminosyrer og andre bioaktive stoffer, må folk i enda større grad enn tidligere være bevisste på hva de spiser og drikker.

Resultater fra forbrukerundersøkelser (utført av bransje og myndigheter) viser at mange norske forbrukere ikke ønsker at maten skal tilsettes unødvendige vitaminer, mineraler eller andre ”unaturlige” stoffer, men skal være så ”ren” som mulig.