Har begrepet functional food eller funksjonell mat sammenheng med beriking?

Ikke nødvendigvis. Betegnelsen "Funksjonell mat" brukes ofte om mat som er tilsatt næringsstoffer eller som er behandlet på andre måter som forsterker egenskaper som er spesielt ønskelige eller funksjonelle i en matvare. I de fleste tilfellene er egenskapene helserelaterte. Derfor er det mange som tenker på funksjonell mat som mat med spesielle helseegenskaper.