Hvordan vet jeg om produktet er tilsatt vitaminer, mineraler eller andre bioaktive stoffer?

Les produktets ingrediensliste og næringsdeklarasjon.

Om produktet er tilsatt vitaminer og mineraler kan du lese dette ut av ingredienslisten. Ingrediensene som inngår i ingredienslisten står oppført i fallende rekkefølge etter hvor mye produktet inneholder av den enkelte ingrediensen. Hvis det står listet vitaminer eller mineraler i ingredienslisten, betyr dette at produktet er tilsatt vitaminer og mineraler. Hvor mye som er tilsatt av de enkelte vitaminene/mineralene framgår ikke av ingredienslisten. Men, når man tilsetter vitaminer eller mineraler til matvarer er det obligatorisk å angi dette i forbindelse med produktets næringsdeklarasjon.

Næringsdeklarasjonen framvises ofte som en tabell og angir det totale innholdet (tilsatt pluss naturlig innhold) av de tilsatte vitaminene og mineralene pr 100 gram av produktet. Noen ganger oppgis mengden i tillegg pr porsjon.

Dersom vitaminene og mineralene ikke er oppgitt i ingredienslisten, men i næringsdeklarasjonen viser dette at vitaminene eller mineralene ikke er tilsatt, men at matvaren naturlig inneholder det aktuelle vitaminet eller mineralet. Hvor mye som er tilsatt og hvor mye som er naturlig forekommende kommer ikke fram av tabellen, og det er heller ingen andre steder på pakningen du får informasjon om dette.