Nytte-risikovurdering av kosttilskudd med Lactobacillus Reuteri Protectis

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert probiotika som brukes i kosttilskudd til friske barn fra fødsel til tre år. Mangel på kunnskap gjør at VKM ikke kan trekke konklusjoner om hvilke langtidseffekter bruk av denne typen probiotika kan ha for barns helse.

En baby som blir matet av en voksen.

 Foto: iStockphoto

Risikovurderingen er gjort på oppdrag for Mattilsynet, med bakgrunn i kravet om mattrygghet. 

Probiotika er levende mikroorganismer som påstås å ha positiv effekt på menneskers og dyrs helse. Bruken av probiotika har økt kraftig de siste årene, blant annet i form av kosttilskudd til spedbarn og småbarn.

Ukjente langtidseffekter

Mangel på kunnskap om effekt av langvarig bruk gjør at VKM ikke kan vurdere eventuelle langtidseffekter for barn i alderen 0 – 3 år, men VKM peker på at det er en økende erkjennelse av at sammensetningen av bakterier i tarmen hos nyfødte kan ha avgjørende betydning for senere utvikling av tarmflora og immunsystem.

– Man kan derfor ikke utelukke at en kontinuerlig tilførsel av en spesifikk bakteriestamme over en lengre periode til små barn kan ha uønskede langtidseffekter på denne utviklingen, sier Jørgen Lassen, i VKMs faggruppe for hygiene og smittestoffer.

Ingen rapporterte bivirkninger

Ingen av studiene som VKM har vurdert har rapportert om bivirkninger eller uønskede korttidseffekter. VKM konkluderer med at det ikke er noen grunn til å anta at bakteriestammen som er vurdert, og i de dosene som er anbefalt, vil kunne ha uønsket effekt på helsa.

Vitenskapskomiteen har ikke vurdert eventuelle helsepåstander ved bruk av probiotika i kosttilskudd til friske barn i alderen 0 – 3 år.

Se også Mattilsynet -Trenger mer kunnskap om probiotika i kosttilskudd til de minste

Tidligere risikovurderinger av probiotika til sped- og småbarn
Retningslinjer for risikovurdering av mat som inneholder probiotika
Vurdering av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding med probiotisk bakteriestamme Lactobacillus fermentum CECT5716
Vurdering av tre barnegrøter og en morsmelkerstatning med probiotisk bakteriestamme Bifidobacterium lactis Bb12 - oppdatering 2014
Nytte- risikovurdering av probiotika i barnemat med fokus på bakterien Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19