Fortsatt ikke tillatt å selge genmodifisert mat i Norge

Klima- og miljødepartementet har ikke aktivt forbudt to typer genmodifisert mais som er godkjent i EU. De er da lovlige å importere til Norge, men maisen kan per i dag ikke dyrkes i Norge og heller ikke selges som mat.

To maiskolber

Godkjenning og merking av genmodifisert mat

De som ønsker å selge genmodifisert mat i Norge, må først søke Mattilsynet om godkjenning av produktene, også i de tilfellene hvor samme næringsmiddel allerede er godkjent i EU. Godkjenningsordningen er basert på en grundig helserisikovurdering og evt. krav om GMO-analyser som kan brukes til kontroll. Når genmodifiserte næringsmidler er godkjent, skal de være tydelig merket med ”genmodifisert” eller ”produsert fra genmodifisert (navn på organisme)” slik at forbrukerne kan ta et valg om de vil kjøpe produktene eller ikke.

Mattilsynet mener at det ikke får konsekvenser for forbrukerne at Klima- og miljødepartementet sier at to genmodifiserte maistyper lovlig kan omsettes i Norge. Det er få eller ingen aktuelle matvarer disse maisene brukes ubearbeidet i, mens de bearbeidete maisproduktene må være godkjent av Mattilsynet før de kan selges.

De maisproduktene som er tillatt kan f.eks. være ferske kolber eller ubehandlet eller naturlig tørket mais med spireevne. Imidlertid er de ferske eller vakuumpakkede maiskolbene som selges i norske butikker av typen søtmais, som er en annen type mais som ikke er godkjent som genmodifisert i Norge.

Det lages mange forskjellige produkter fra mais, f.eks. maismel, maisolje, maissirup, maisgluten, maisstivelse og forskjellige typer tilsetningsstoffer. Slike bearbeidete produkter inngår ofte som ingredienser i andre produkter. Alle bearbeidete produkter fra genmodifisert råvare må godkjennes av Mattilsynet før de kan selges. Mattilsynet har ikke godkjent noen slike produkter, og vi har heller ingen søknader til behandling. Det betyr at du kan være trygg på at hermetisk mais, tortillachips og andre produkter med maisingredienser som du kjøper i butikken, ikke er genmodifisert.

Selv om Klima- og miljødepartementet sier at det kan importeres to typer genmodifisert mais til Norge, mener altså Mattilsynet at det er lite aktuelt å selge dem ubearbeidet i butikkene. De bearbeidete produktene fra disse produktene kan ikke selges i butikkene uten at de først er godkjent av Mattilsynet. I tillegg skal eventuelle genmodifiserte varer tydelig merkes, slik at forbrukerne selv kan velge om de vil kjøpe et slikt produkt.

En forutsetning for at genmodifiserte matvarer skal kunne komme i butikkhyllene, er at de verken kan skade helse eller miljø. Du kan lese mer om dette her:slik foretas risikovurderinger Slik foretas risikovurderinger av genmodifiserte organismer