Krabbeskjell i Agder: DSP under grenseverdi

Mattilsynet fikk 22. september svar på nye prøver av krabber i Agder. Stikkprøvene viser at diarègift (DSP) i krabbene nå er under grenseverdi, men det er ingen garanti for at alle krabber i området er under faregrensen.

Krabbe

 Foto: iStockphoto

Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP)

DSP er en av de vanligste typene av blåskjellforgiftning i Norge. Når krabben har spist blåskjell med DSP, blir krabben giftig for folk som spiser den. Ved DSP får man diaré, kvalme, oppkast og magesmerter. Det tar fra en halvtime til noen timer fra man har spist til man blir syk. Symptomene forsvinner av seg selv etter 2-3 dager.

Saken er oppdatert 10.10.2022

I september fant Mattilsynet høye konsentrasjoner av algegiften DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) i krabbe fra Agder, og advarte mot å spise innholdet i krabbeskjell. Fra juli hadde det vært påvist høye forekomster av algegiften DSP i blåskjell langs Sørlandskysten og i Agder.

Fordi krabber spiser blåskjell anbefalte Mattilsynet tidligere å følge med på blåskjellvarslingen for å vurdere om krabbene var trygge, men fra 8. oktober ble blåskjellvarslingen avsluttet for sesongen.

Påvisninger av DSP-gift i krabbe var kun i krabbeskjellets brunmat. Det har ikke blitt påvist DSP i det hvite kjøttet i klørne og i fotstøet (huset klørne er festet i). Så alt hvitkjøtt fra krabben kan trygt spises.

Hummeren beiter på mer variert kost enn krabbene, så vi har ikke tatt prøve av hummer.