Krabbeskjell i Agder: DSP under grenseverdi

Mattilsynet fikk 22. september svar på nye prøver av krabber i Agder. Stikkprøvene viser at diarègift (DSP) i krabbene nå er under grenseverdi, men det er ingen garanti for at alle krabber i området er under faregrensen. Mattilsynet anbefaler å følge med på blåskjellvarselet, siden krabben er glad i å spise blåskjell.

Krabbe

 Foto: iStockphoto

Mattilsynet fant tidligere i september høye konsentrasjoner av algegiften DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) i krabbe fra Agder, og advarte dermed folk om å spise innholdet i krabbeskjell.

DSP er en av de vanligste typene av blåskjellforgiftning i Norge. Når krabben har spist blåskjell med DSP, blir krabben giftig for folk som spiser den. Ved DSP får man diaré, kvalme, oppkast og magesmerter. Det tar fra en halvtime til noen timer fra man har spist til man blir syk. Symptomene forsvinner av seg selv etter 2-3 dager.

Det har siden begynnelsen av juli i år vært påvist høye forekomster av algegiften DSP i blåskjell langs Sørlandskysten og i Agder.