Tilbaketrekking:

«Manna» økologisk Sorghum mel trekkes fra markedet etter funn av plantetoksiner

«Manna» økologisk Sorghum glutenfri mel med batchnummer B2211337001-DU og B2310295001-DU trekkes tilbake.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende produkter:

• Produktnavn: «Manna» økologisk Sorghum, glutenfri mel

• Navn på virksomheten:  Norganic  AS

• Produksjonsvirksomhet: Ziegler

• Importør: Norganic AS

• Batchnr: B2211337001-DU og og B2310295001-DU

• Opprinnelsesland: Italia

Produktet er blitt solgt i butikker med økologiske varer og helsekostprodukter, samt via nettbutikker. Produktet var i salg fra og med desember 2022 til og med august 2023.

Forbrukere som har dette produktet hjemme bes om å returnere det til butikken der produktet er kjøpt fra, ev. ta kontakt med Norganic AS.

Årsaken til tilbaketrekkingen er at det ble påvist plantetoksiner i en prøve tatt ut av Mattilsynet. Plantetoksiner kan være giftige for mennesker og dyr. Plantetoksiner dannes av selve plantene som en del av plantenes forsvarsmekanisme mot insekter og planteetere. Påvisningen i den aktuelle prøven kan også komme fra forurensning fra vekster som vokser i nærheten.

Kontaktinformasjon:
Norganic AS, Tone Lambrigtsen, telefon 51661002
Mattilsynet, telefon 22 40 00 00