Tilbaketrekking:

Nortura SA tilbakekaller enkelte storfe – og storfe/svineprodukter

Bakgrunn for tilbakekallingen er at ett dyr som har vært behandlet med medisiner ble slaktet for tidlig i henhold til regelverket. Produktene er produsert av Norfersk AS.

Tilbaketrekkingen gjelder følgende varer:

 • Folkets Karbonadedeig uten salt og vann 400g
  04.11.23/955205
 • Folkets Kjøttdeig uten salt og vann 400g
  03.11.23/954701
 • Folkets Storfe- og svinedeig 600g
  30.10.23/954922
 • Gilde Kjøttdeig uten salt og vann 400g
  03.11.23/954527 og 04.11.23/955143
 • Gilde Karbonadedeig uten salt og vann 400g
  04.11.23/955144
 • Meny Storfe- og svinedeig 600g
  30.10.23/954921
 • Meny Storfe bryst/bringe m/ben 1 kg
  03.11.23/954802
 • Meny Høyrygg i bit 700g
  11.11.23/955790 og 955784
 • Spar Kjøttdeig uten salt og vann 400g
  03.11.23/954610 og 04.11.23/955217
 • Spar Storfe- og svinedeig 600g
  30.10.23/954920

Varene kan ha blitt solgt i følgende butikker: 

 • Joker
 • Nærbutikken
 • Meny
 • Kiwi
 • Spar
 • Eurospar
 • CC mat
 • Price lagerbutikk
 • Storcash

Forbrukere som har kjøpt produktene bes kaste de eller returnere de til butikken der de er kjøpt. Ta kontakt med Norturas forbrukersenter forbrukersenter@nortura.no eller butikken for refusjon.

Bakgrunn for tilbakekallingen er at et dyr som har vært behandlet med medisiner ble slaktet for tidlig i henhold til regelverket. I Norge har vi et lavt forbruk av antibiotika til husdyr og et strengt regelverk for mattrygghet. Dyr som har hatt behov for medisinsk behandling får en tilbakeholdelsesfrist for å sikre at det ikke er rester av medisiner i dyret når det sendes til slakt. Det aktuelle dyret ble slaktet tett opp mot denne fristen, så det er kun risiko for minimale rester av medisiner i kjøttet. For å være føre-var blir kjøttet likevel tilbakekalt da noen mennesker er allergiske mot enkelte typer antibiotika.

NB: Tilbakekallingen har ingen sammenheng med det pågående E. coli-utbruddet i landet.

Størrelsen på partiet er 28 733 kilo.

Kontaktperson Nortura SA:
Kvalitetssjef Elin Hallenstvedt, mobil 924 03 312