Morsmelkerstatning og tilskuddsblanding – hva er forskjellen?

Går du i barnemathyllen i dagligvareforretningene kan du finne både morsmelkerstatning og tilskuddsblanding, i tillegg til barnegrøter, fruktretter og middagsglass. For mange er dette kjente produkter, kanskje med unntak av tilskuddsblanding. Hva er egentlig en tilskuddsblanding og hvordan skiller den seg fra en morsmelkerstatning?

Baby som drikker av tåteflaske.

 Foto: iStockphoto

Morsmelkerstatning er et produkt som kan gis til spedbarn som ikke ammes, eventuelt som tillegg til morsmelk, fra de er nyfødte og frem til ettårs alder, eventuelt frem til de begynner å spise fast føde.

Tilskuddsblanding er et tilsvarende produkt, men skal ikke brukes før spedbarna er seks måneder gamle.

Morsmelk er den beste maten for spedbarnet. Morsmelkerstatning er laget på en måte som gjør at sammensetningen skal være så lik morsmelkens sammensetning som mulig. De vanlige morsmelkerstatningene er basert på kumelk, men er spesielt tilpasset og modifisert for å kunne dekke spedbarnets spesielle næringsbehov.

Tilskuddsblandinger er også laget på kumelk. De er imidlertid tenkt brukt sammen med annen mat. Tilskuddsblandinger inneholder ofte litt mer protein og jern enn morsmelkerstatninger.

Krav til sammensetning og merking

Det er gitt detaljerte krav til sammensetningen og merkingen av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger i forskrift for morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger.

Det er bare produkter som oppfyller disse kravene som kan kalles morsmelkerstatning eller tilskuddblanding. De som lager morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger skal merke produktene sine slik at det er enkelt for forbruker å se forskjellen på dem. Morsmelkerstatning skal for eksempel merkes med at de kan brukes fra fødselen av, mens tilskuddsblanding skal merkes med at de kan brukes fra 6 måneder. Dette skal gjøres for å unngå at forbruker forveksler morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger.

Snakk med helsestasjon eller lege

Det er ingen holdepunkter for å si at noen av morsmelkerstatningene eller tilskuddsblandingene som er på det norske markedet er bedre enn andre tilsvarende produkter – forutsatt at de er i henhold til gjeldende regelverk.

Det er viktig at du ikke begynner å bruke morsmelkerstatning uten å ha diskutert dette med uavhengig helsepersonell som har kunnskap innenfor medisin, ernæring eller farmasi, eller som har et faglig ansvar for spedbarnsernæring – for eksempel de ansatte på helsestasjonen du går til eller fastlegen din.

Det kan være vanskelig å gjenoppta ammingen dersom du begynner å gi barnet morsmelkerstatning. Å introdusere morsmelkerstatning eller tilskuddsblandinger, kan også gå ut over produksjonen av morsmelk, i tillegg til at det er et dyrere alternativ enn å amme.