Er greit å gi et barn på 5 år både tran og sanasol. Kan barnet få overdose av D eller A vitamin?

For et barn på 5 år er anbefalt daglig inntak 7,5 mikrogram vitamin D og 350 mikrogram vitamin A. En dagsdose tran inneholder 10 mikrogram vitamin D og 250 mikrogram vitamin A, mens en dagsdose Sanasol inneholder 7,5 mikrogram vitamin D og 500 mikrogram vitamin A. En kombinasjon av disse tilskuddene vil derfor kunne gi godt over anbefalt daglig inntak av vitaminene. For barn er det forholdsvis liten margin mellom anbefalt inntak og øvre grense som er gitt for inntak av disse vitaminene. De øvre grensene for daglig inntak er henholdsvis 25 mikrogram for vitamin D og 1100 mikrogram for vitamin A (i denne aldersgruppen). Lengre tids inntak som overstiger disse nivåene kan medføre risiko for uønskede effekter.

For øvrig gis det en generell anbefaling om å ta vitamin D-tilskudd, men det gis ingen generell anbefaling om å ta et multivitamintilskudd. Vitamin D-behovet kan være vanskelig å få dekket gjennom kosten, særlig i spedbarnsperioden, men også senere. Det anbefales at sped- og småbarn får vitamin D-tilskudd i form av tran, som i tillegg til vitamin D gir et verdifullt tilskudd av omega-3-fettsyrer. For friske sped- og småbarn vil et sunt og variert kosthold være tilstrekkelig for å dekke behovet for øvrige vitaminer, som vitamin A, og for mineraler, og det vil da ikke være nødvendig med et multivitamintilskudd.