Bra mat i barnehagen:

Materiell som hjelper barnehagene med maten

Helsedirektoratet har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet utviklet pedagogisk materiell som skal gjøre det enklere for de ansatte i barnehagen å legge til rette for gode mat- og måltidsvaner.

Barn som spiser.

 Foto: Helsedirektoratet

Ansatte i barnehagene etterlyser verktøy og pedagogisk materiell for lettere å kunne jobbe systematisk med mat og måltider i barnehagen.

Mange barnehager gjør allerede mye bra. Helsedirektoratet håper at det nye materiellet skal inspirere og motivere enda flere til å arbeide for gode måltider. Et sunt mattilbud i barnehagen er også et bra tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse.

Råd og veiledning


Materiellpakken inneholder et veiledningshefte med råd, tips og oppskrifter, plakater og postkort. Myndighetenes generelle anbefalinger for ernæring ligger til grunn.

Materiellet er ment å hjelpe barnehagepersonell med konkrete råd og tips om hvordan de kan følge retningslinjene for mat og måltider i barnehagen i praksis. Disse retningslinjene ble gitt ut i september 2007.

Stor innflytelse på barnas mat- og måltidsvaner

Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling og læring.

Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas mat- og måltidsvaner, kosthold og helse. Det er derfor viktig å legge til rette for sunne og varierte måltider også i barnehagen

Det er også viktig at barnehagene har en god dialog med foreldrene og barna. Materiellet kan gi barnehagene faglig støtte i denne dialogen, sier Rimestad.

Materiellet er ett av tiltakene i Regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011).

Gå til bestilling av materiell Helsedirektoratet - bra mat i barnehagen (veiledningshefte)