Fant sammenheng mellom brusdrikking i svangerskapet og økt risiko for medfødt hjertefeil

Mødre som drikker sukkerholdig brus de tre første månedene av graviditeten kan ha økt risiko for å få barn med milde hjertefeil, sammenlignet med mødre som har lavt inntak av sukkerbrus. Det viser en studie som har brukt data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Gravid mage.

 Foto: iStockphoto

Forskerne undersøkte hvor mange barn som var registrert med ulike typer hjertefeil, både milde og alvorlige, blant nesten 90 000 barn.  De fant at 1049 barn, eller 12 av 1000 hadde en hjertefeil. Deretter undersøkte de om det var sammenheng mellom mors inntak av sukkerholdig brus og risiko for hjertefeil hos barna.

Liten økt risiko for mild hjertefeil

Resultatet viser at det var ingen sammenheng mellom alvorlige hjertefeil og mødrenes brusinntak, men en liten sammenheng mellom milde hjertefeil og brusinntak.

Blant mødre som i gjennomsnitt drakk under 25 ml brus daglig, hadde 9 av 1000 barn en mild hjertefeil, mot 11 av 1000 barn av mødre som drakk mer brus i svangerskapet. Forskjellen er altså liten, men statistisk signifikant.

En vanlig mild hjertefeil er såkalte septumdefekter. Det er hull i skilleveggen i hjertet, enten mellom hovedkamrene (ventriklene) eller mellom forkamrene (atriene).

– Dette er feil som kan behandles og hvor noen hull gror igjen av seg selv. Og selv om denne studien finner at brusdrikking (over 70ml per dag) gir 36 prosent større risiko for å få et barn med septumdefekt, sammenlignet med mødre med lavt inntak av brus (under 25 ml), er det viktig å understreke at forholdsvis få barn er berørt, sier førsteforfatter, Maria Teresa G. Dale. 

Resultatet ble kontrollert for kjente risikofaktorer som for eksempel diabetes hos mor, vekt, røyking og alder.

Dette er den første studien som viser en sammenheng mellom brusdrikking og milde hjertefeil, og funnene må bli bekreftet i nye studier før vi kan slå fast at det faktisk er en årsakssammenheng.

Har sammenheng med svingninger i blodsukkeret?

Tidligere studier har vist at gravide med diabetes har økt risiko for å få barn med hjertefeil.

Inntak av sukkerbrus kan også gi økning i blodsukkeret og raske svingninger, ikke ulikt effekten av diabetes. Dette gjelder særlig når brus drikkes som tørstedrikk mellom måltider. I studien ble det ble ikke påvist sammenheng mellom hjertefeil og mors inntak av saft og juice, som i større grad drikkes til et måltid og derfor gir mindre blodsukkerøkning. Det ble heller ikke funnet sammenheng med kunstig søtet brus.

Siden hjertet er det første organet som blir ferdigutviklet, vil de første svangerskapsukene kunne være en kritisk periode for ytre påvirkninger.

Det er generelt sett mange helsegevinster ved å redusere sukkerinntaket. Fram til år 2000 var Norge i toppen internasjonalt med over 100 liter brus per innbygger, men inntaket er i dag halvert. Vi har også fått et bredt utvalg av drikker uten tilsatt sukker.

Om studien

Forskere fra Folkehelseinstituttet, Universitet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus, og Universitet i Oslo brukte data om blant annet inntak av brus fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Informasjon om brus og søte drikker ble hentet fra spørreskjema om kosthold.

Fra en kohort med 88 514 barn, hadde 1049 barn hjertefeil (1,2 prosent), 201 hadde alvorlige hjertefeil og 848 milde hjertefeil.  Barna var født i perioden 2000-2009. Hjertefeildiagnoser ble hentet fra fire nasjonale registre: Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret, Landsdekkende pasientregister for medfødte hjertefeil (BERTE) og Dødsårsaksregisteret. Dette gjorde det mulig å sammenligne mødres inntak av sukkerholdige drikker med sannsynligheten for å få et barn med hjertefeil.

Studien er støttet av Norges forskningsråd og Oak Foundation i Sveits.

 

Referanse
Dale MTG, Magnus P, Leirgul E, Holmstrøm H, Gjessing HK, Brodwall K, Haugen M, Stoltenberg C, Øyen N. Intake of sucrose-sweetened soft beverages during pregnancy and risk of congenital heart defects (CHD) in offspring: a Norwegian pregnancy cohort study. Eur J Epidemiol. 2019 Jan 19. doi:10.1007/s10654-019-00480-y. [Epub ahead of print]