Hver tredje kvinne er overvektig før svangerskapet

Mer enn hver tredje kvinne hadde overvekt eller fedme da svangerskapet begynte, hver sjuende hadde fedme. Andelene varierer mellom fylkene, viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister.

Gravid mage.

 Foto: iStockphoto

De nye tallene for 2018 er publisert i Medisinsk fødselsregisters statistikkbank. Her presenteres en rekke oppdaterte data knyttet til barnet, mor og far, blant annet tall for mors vekt og høyde før hun ble gravid. De nye vekttallene baserer seg på opplysninger som 90 prosent av de gravide kvinnene har rapportert til helsepersonell.

Se alle de oppdaterte tallene i statistikkbanken for Medisinsk fødselsregister (MFR).

Bare seks av ti gravide har normal vekt

Tallene fra 2018 viser at 61 prosent av de gravide kvinnene var normalvektige da de ble gravide, mens 35 prosent hadde en kroppsmasseindeks (KMI) på over 25 kg/m2. Det betyr at de hadde overvekt eller fedme.

– Bekymringsfullt

Overvekt hos gravide gir økt risiko for svangerskaps- og fødselskomplikasjoner. Gravide kvinner som er overvektig har økt risiko for blant annet svangerskapsdiabetes, forhøyet blodtrykk i svangerskapet og svangerskapsforgiftning. Det er også økt risiko for at fødselen må settes i gang eller at barnet må forløses med keisersnitt og for at barnet har medfødte misdannelser.

I tillegg tyder en rekke ulike studier på at mors vekt i svangerskapet har betydning for barnets helse senere i livet. Det er blant annet vist at barn født av overvektige mødre har økt risiko for å utvikle overvekt som barn og senere metabolsk syndrom.

– Det er bekymringsfullt at en så stor andel av svangerskapene er forbundet med økt risiko på grunn av mors vekt, sier overlege Kristine Stangenes i Medisinsk fødselsregister (MFR) i Folkehelseinstituttet.

MFR har mottatt opplysninger om mors vekt og høyde fra og med 2007, men innrapporteringen har aldri vært bedre enn i 2018.

– Dette gir bedre muligheter for å følge opp kvinner med avvikende vekt, og det gir bedre data til forskning på konsekvenser av overvekt, sier Stangenes.

Minst fedme i Oslo

Andelen med fedme (KMI over 30 kg/m2) var 13 prosent i begynnelsen av svangerskapet, eller hver sjuende. En mindre andel, 1,1 prosent av kvinnene, hadde sykelig fedme med en KMI på over 40 kg/m2.

De nye tallene fra MFR viser at overvekt og fedme også varierer geografisk. I Hedmark og Telemark var andelen med fedme betydelig over landstallet på 13 prosent, mens Oslo lå under landsnivået:

  • Hedmark (19 prosent) og Telemark (17 prosent) er de fylkene med høyest andel kvinner med fedme (KMI>30 kg/m2) ved svangerskapets start.
  • Oslo er det fylket der færrest kvinner har fedme ved svangerskapets start (8 prosent)

Se grafikk og les hele saken på nettsidene til Folkehelseinstituttet