Kan gravide drikke alkoholfritt øl?

Øl som går under betegnelsen alkoholfritt og inneholder mindre enn 0,7 volumprosent alkohol anses som et produkt som også gravide kan drikke uten å være bekymret for alkoholens negative virkninger.

Alkoholloven definerer alkoholholdig drikk som drikker som inneholder mer enn 2,5 volumprosent alkohol. Videre skiller alkoholforskriften mellom alkoholfri drikk og alkoholsvak drikk. Alkoholfri drikk er drikk som inneholder under 0,7 volumprosent alkohol, f.eks. Aas Uten, Munkholm og Clausthaler.

Alle gravide bør være oppmerksomme på forskjellen mellom alkoholfri og alkoholsvak drikk og huske at f.eks. lettølvarianter fra en rekke bryggerier inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol. Dersom bryggeriene merker sine produkter som alkoholfrie skal de i henhold til regelverket ikke inneholde over 0,7 volumprosent alkohol.