Kan gravide spise rå egg?

Hovedproblemet knyttet til rå egg er Salmonella, en bakterie som ikke er et spesielt problem for gravide/foster, men gjelder alle. Norske egg som selges i butikk og som er pakket i kartong skal ikke inneholde Salmonella og kan derfor trygt spises rå. Situasjonen er annerledes for egg utenfor norske grenser. Les mer her om dette her Egg og salmonella

Det foreligger en generell advarsel til gravide mot å spise måseegg, med bakgrunn i høye verdier av farlige kjemiske stoffer som dioksin og dioksinlignende PCB. Advarselen er gitt på bakgrunn av hva måser spiser og disse farene kan derfor ikke overføres til hønseegg. Se Barn, gravide, ammende og kvinner i fruktbar alder bør ikkje ete måseegg