Én av fire tar folat tidlig nok

Bare 27 prosent av norske kvinner tar tilskudd av B-vitaminet folat før de blir gravide, viser tall fra Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet. Slikt tilskudd kan halvere risikoen for at barnet får ryggmargsbrokk.

En gravid kvinne med blå kjole holder seg på magen

 Foto: iStockphoto

Hvert år er om lag 50 kvinner gravide med et barn som har ryggmargsbrokk eller en annen alvorlig nevralrørsdefekt. Tallet kan trolig halveres dersom kvinner tar folattilskudd allerede før unnfangelsen og fortsetter med det i begynnelsen av svangerskapet.

Ryggmargsbrokk og andre nevralrørsdefekter oppstår tidlig i svangerskapet. Nevralrøret med ryggmarg og hjerne lukkes 30 dager etter befruktningen, dvs. to-tre uker etter uteblitt menstruasjon. Hvis kvinnen har tilstrekkelig med folat i kroppen ved unnfangelsen, reduseres risikoen for nevralrørsdefekter.

Beregninger ved Medisinsk fødselsregister viser at hvis alle kvinner tok folat, ville antall tilfeller av ryggmargsbrokk bli redusert med rundt 50 prosent.

Siden 1998 har Helsedirektoratet (tidl. Sosial- og helsedirektoratet) anbefalt kvinner å begynne med folattilskudd når de planlegger graviditet. Tilskuddet anbefales videre de første to-tre måneder av svangerskapet.

Tall fra Medisinsk fødselsregister i 2013 viser at:

  • Vel én av fire (27 prosent) av de gravide fulgte anbefalingene og brukte folat før svangerskapet. Andelen økte fra knapt 5 prosent i 1999 til 26 prosent i 2007, og har siden vært stabil på 27 prosent.
  • Noe mer enn to av tre kvinner (nærmere 70 prosent) bruker folat når de vet at de er gravide, denne andelen økte fra 17 til 70 prosent i årene 1999-2013.
  • Folatbruken varierer fra fylke til fylke. I 2013 varierte andelen som brukte folat før svangerskapet, fra 19 til 33 prosent.
  • Andelen folatbrukere før svangerskapet starter er høyest i aldersgruppene fra 30 år og oppover, med vel 30 prosent. Andelen er bare halvparten så stor i aldersgruppen 20-24 år.

For lite folat i norsk kosthold

Folat er et B-vitamin som blant annet finnes i dypgrønne grønnsaker, som brokkoli og spinat, i tillegg til sitrusfrukter, bønner og grove kornprodukter. Anbefalt daglig inntak for kvinner er 0,4 milligram. (400 mikrogram). Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen viser at gravide får i seg under 0,3 milligram fra kostholdet.  

Kvinner som planlegger graviditet, anbefales å ta et daglig folattilskudd som inneholder hele dagsdosen på 0,4 milligram (400 mikrogram). Kvinnen skal fortsette med tilskuddet i svangerskapets tre første måneder. Kvinner som allerede har hatt en graviditet hvor det ble påvist nevralrørsdefekt hos barnet, anbefales i samråd med lege å ta en ti ganger høyere dose (4 milligram). Også kvinner som tar medisiner mot epilepsi, eller hvor kvinnen selv eller barnefaren har en nevralrørsdefekt, trenger høyere dose.

Les mer Folkehelseinstituttet - fakta om folattilskudd og svangerskap