Kvinner i fruktbar alder

Kvinner kan bli gravide og få barn fra de er cirka 13 til de er cirka 50 år. Denne perioden kan omtales som kvinnens fruktbare eller fertile alder. I denne perioden kan kostholdet ha betydning for eventuelle barns utvikling og helse.

En kvinne som holder en gaffel.

Innholdet av visse miljøgifter i kroppen hos en gravid er resultatet av det hun har vært utsatt for gjennom hele livet.

 Foto: iStockphoto

Under svangerskap og amming overføres miljøgifter fra mor til barn. Visse miljøgifter har svært lang nedbrytingstid. Innholdet av slike miljøgifter i kroppen hos en gravid er resultatet av det hun har vært utsatt for gjennom hele livet.

Noen fremmedstoffer som for eksempel kvikksølv skilles ut av kroppen. Det er da mulig å forberede seg til graviditet ved å legge om kosthold og livsstil i forkant.

Kvikksølv har en halveringstid på tre måneder. Det betyr at dersom man reduserer inntaket et år i forkant av graviditet, vil fostrets belastning bli betydelig redusert.

En slik forberedelse er ikke mulig for andre miljøgifter som f. eks dioksiner og PCB. For slike miljøgifter vil hele kvinnens historie ha betydning for det nivået som fosteret og det diende barnet utsettes for.

Ikke alle unge jenter og kvinner er bevisste på at de kanskje skal få barn en gang i framtiden, og at kostholdet deres gjennom hele livet kan ha betydning for barnets utvikling og helse.

Dioksiner og dioksinlignende PCB er de miljøgiftene som det er viktig å begrense inntaket av. Det er høyt innhold av disse stoffene i fiskelever, brunt krabbekjøtt og noen fiskeslag med høyt fettinnhold. Mattilsynet har gitt råd om å begrense inntaket av disse.

Det er likevel viktig å spise fisk og sjømat, og det er særlig viktig å ha et tilstrekkelig inntak av omega 3 fettsyrer. Generelt anbefales fisk til middag to til tre ganger i uken i tillegg til fisk som pålegg. Varier mellom mager og fet fisk.

Vilt skutt med blyholdig ammunisjon kan inneholde rester av bly. Kvinner som planlegger å bli gravide bør ikke spise viltkjøtt hvor det er risiko for blyrester fra jaktammunisjonen. Se Begrens inntaket av viltkjøtt med blyrester