Kan jeg gi kumelk istedenfor morsmelkerstatning til et barn på 8 måneder?

Jeg har et 8 måneder gammelt barn som ikke vil ha morsmelkerstatning. Jeg ammer ikke. Kan jeg gi barnet kumelk i stedet?

Ut i fra ernærings- og helsefaglige vurderinger er morsmelkerstatning, og ikke kumelk eller annen type melk, det beste alternativet til morsmelk for barn som ikke ammes. Vi vil presisere at det anbefales å velge jernberiket, industriframstilt morsmelkerstatning.

Når det gjelder de ulike typene morsmelkerstatning gir ikke Helsedirektoratet råd i forhold til produktmerker. Det gis kun generelle anbefalinger og kostråd. Morsmelkerstatningene som selges i Norge skal være i tråd med de kravene som stilles for denne type produkter i forhold til sammensetning og innhold av næringsstoffer. Det er noen forskjeller i innhold av næringsstoffer i de ulike morsmelkerstatningene, men alle produktene skal være i henhold til krav gitt i Forskrift for morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger.

Generelt er det viktig å være oppmerksom på kalsiuminntaket dersom barnet ikke drikker noe melk. Dersom barnet spiser jernberiket industriprodusert grøt hver dag skulle det ikke være noen grunn til å tro at barnet får for lite kalsium. På brødmat bør man tilby kalsiumrike påleggsvarianter, slik som ulike oster.

Annen drikke til måltider enn kumelk, som vann og tynnet juice, går helt fint, så lenge man vet at barnet får i seg kalsium via andre kilder. Det går også an å tilby barnet morsmelkerstatning fremdeles - barn kan fort skifte fra "ikke-like" til "like".

Når kumelk skal introduseres bør de magre variantene velges (skummet melk, lettmelk med 0,7 % fett eller mindre, eller lettmelk). Begrunnelsen for å anbefale å vente med å gi kumelk er for å sikre tilstrekkelig jerninntak. Jern er et næringsstoff det lett kan bli for lite av i spedbarnskosten, og undersøkelser tyder på at bruk av kumelk i første leveår kan øke risikoen for jernmangel. Kumelk inneholder lite jern, og bruk av kumelk i spedbarnsperioden kan fortrenge mer jernrike matvarer fra kostholdet.

Gjeldende anbefaling

Det anbefales at introduksjon av vanlig kumelk som drikke og i grøt utsettes til 12 måneders alder. Mindre mengder kumelk kan brukes i matlaging fra 10 måneders alder.