Morsmelk er best for barnet

Morsmelk er den beste maten for spedbarnet. Det anbefales at spedbarn får morsmelk som eneste næring de første seks levemånedene. Ammingen bør opprettholdes gjennom hele det første leveåret - gjerne lenger dersom mor og barn ønsker det.

Baby som blir ammet.

 Foto: iStockphoto

Anbefalingene for amming i Norge er i tråd med anbefalingene fra Verdens Helseorganisasjon (WHO), samt amerikanske og europeiske anbefalinger.

Dersom amming ikke er mulig, eller det er behov for annen melk i tillegg til morsmelk, bør morsmelkserstatning brukes frem til 12 måneders alder.

Det er gjennomført flere oppsummeringer av forskningen på morsmelk de senere årene, blant annet av den amerikanske barnelegeforeningen, den europeiske barnelegeforeningen og WHO. Alle konkluderer med viktige helsefordeler ved morsmelken.

Næringsbehov og beskyttelse

Morsmelkens sammensetning og mengde er tilpasset barnets behov. I tillegg til å dekke barnets næringsbehov, inneholder morsmelken en rekke stoffer som blant annet beskytter barnet mot infeksjoner.

– En rekke studier har dokumentert helseeffekten av amming for spedbarnet, og vi har kunnskap om flere immunstoffer som bidrar til dette, sier leder Anne Bærug ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming, Oslo universitetssykehus HF.

Infeksjoner og langtidseffekter

Befolkningsstudier har vist en betydelig redusert risiko for mage-tarm infeksjoner og luftveisinfeksjoner ved amming. I tillegg er alvorlighetsgraden av slike infeksjoner mindre hos barn som ammes.

– Studier tyder også på at amming kan redusere risikoen for utvikling av enkelte kroniske sykdommer knyttet til immunsystemet, slik som blant annet diabetes og tarmsykdommer. Flere studier har funnet at amming er gunstig for hjernens utvikling, påpeker Bærug.

Dessuten har amming en gunstig effekt for mor, blant annet beskytter det mot brystkreft.

Kontaktperson:

Anne Bærug, Nasjonalt kompetansesenter for amming ved Oslo universitetssykehus, 23 07 54 00