Skal spedbarn bare ha 1 liter morsmelkerstatning i døgnet?

Er det riktig at spedbarn som fullernæres på morsmelkerstatning ikke skal ha mer enn 1 liter av dette i døgnet?

Baby som drikker av tåteflaske.

 Foto: iStockphoto

Som hovedregel bør et spedbarn ikke få mer enn det som anbefales på pakken med morsmelkerstatning; som regel 1 liter ferdig blandet morsmelkerstatning i døgnet.

Dersom barnet er over 4 måneder, er i fin form og legger normalt på seg, men likevel viser tegn på sult utover 1 liter morsmelkerstatning, kan det kanskje ha behov for fast føde. Dette kan for eksempel være grøt eller moste grønnsaker.

Er barnet fortsatt urolig, kan det også skyldes andre behov enn sult, eksempelvis kan barnet ha et utilfredsstilt sugebehov eller føle tørst. Ved tørste kan du prøve å gi barnet lunkent vann (ikke lunkent rett fra springen, men kokt og noe avkjølt vann). Det er viktig å huske at morsmelkerstatning ikke må tynnes ut med en større mengde vann enn det som er angitt på pakken. Vann må gis separat.

Å gi barnet mer enn 1 liter morsmelkerstatning en gang i blant er ikke skadelig for barnet. Vedvarende bruk av større mengder morsmelkerstatning enn 1 liter per dag, vil for de aller fleste barn på 3 måneder innebære et høyere energiinntak enn energiforbruk, og derved økt risiko for utvikling av overvekt.  

Ved ernæring med morsmelkerstatning bør vektutviklingen følges nøye på helsestasjonen, og mengden morsmelkerstatning tilpasses slik at barnet har en vektøkning i samsvar med helsestasjonens vekstkurver. Dersom barnet får mer enn 1 liter morsmelkerstatning per dag over tid, er det spesielt viktig med nøye oppfølging. Det er vist at rask vektøkning i spedbarnsalder og de første 2-3 leveårene er forbundet med økt risiko for senere overvekt

I følge Helsedirektoratet - veiing og måling i helsestasjons og skolehelsetjenesten, nasjonale faglige retningslinjer, skal barn som ligger utenfor normalområdet av vekstkurver vurderes for å avklare økt risiko for overvekt (evt. undervekt i nedre område).