Hvordan øke skriftstørrelsen?

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Mac-brukere: Hold Cmd-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Dinner Libra

Yrjars gate 35

7130 BREKSTAD

Tilsynsresultat 28.10.2020
 1. Rutiner og ledelse

  To av tre mulige

  Synlig rapport for smilefjes

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Meldeplikt for virksomheten

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Ansvaret til driftsansvarlige

  Ikke aktuelt

  Internkontroll

  Mangler ved interne styrings- og kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer

  Farevurdering og styringstiltak

  Mangler ved kontroll og styring med aktuelle risikoer

  Opplæring og kompetanse

  Ikke aktuelt

 2. Lokaler og utstyr

  To av tre mulige

  Generelt - planløsning, standard og vedlikehold

  Mangler ved hygienisk standard på lokaler, innredning eller utstyr

  Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling

  Hygieniske mangler ved lokaler og innredning der mat tilberedes og håndteres

  Renhold

  Mangler ved rutiner for rengjøring av lokaler og utstyr med konsekvenser for mattryggheten

  Håndtering av avfall

  Mangler ved rutiner ved hygienisk håndtering av matavfall

  Bekjempe skadedyr

  Mangler ved rutiner for å hindre at skadedyr tar seg inn i lokalene

  Håndvask

  Mangler ved utstyr for nødvendig håndhygiene av betydning for mattryggheten

  Personaltoalett og garderobe

  Mangler ved toalett- og garderobeforhold av betydning for mattryggheten

 3. Mathåndtering og tilberedning

  To av tre mulige

  Råvarer

  Ikke vurdert

  Vann og is

  Ikke vurdert

  Forurensningsfare

  Mangler ved rutiner for oppbevaring og håndtering for å hindre forurensing av maten

  Lagring

  Mangler ved lagring av mat med fare for forurensning

  Transport

  Ikke vurdert

  Personalets helse og hygiene

  Mangler ved rutiner for personlig hygiene av betydning for trygg mathåndtering

  Kjølekjeden

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Varmebehandling

  Ikke vurdert

  Nedkjøling

  Ikke aktuelt

  Tining

  Mangler ved rutiner for tining av mat

 4. Merking og sporbarhet

  To av tre mulige

  Sporbarhet og merking

  Mangler ved rutiner som sikrer at næringsmidler kan spores tilbake til opprinnelse eller produksjonstidspunkt

  Merking av allergeningredienser

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene vi fikk under inspeksjonen.