Hvordan øke skriftstørrelsen?

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Mac-brukere: Hold Cmd-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Leylas Downtown restaurant

Yrjarsgate 2a

7130 BREKSTAD

Tilsynsresultat 10.08.2022

Tilsynet har ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

 1. Rutiner og ledelse

  Tre av tre mulige

  Synlig rapport for smilefjes

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Meldeplikt for virksomheten

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Ansvaret til driftsansvarlige

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Internkontroll

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Farevurdering og styringstiltak

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Opplæring og kompetanse

  Ikke vurdert

 2. Lokaler og utstyr

  Tre av tre mulige

  Generelt - planløsning, standard og vedlikehold

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Renhold

  Ikke vurdert

  Håndtering av avfall

  Ikke vurdert

  Bekjempe skadedyr

  Ikke vurdert

  Håndvask

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Personaltoalett og garderobe

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

 3. Mathåndtering og tilberedning

  Tre av tre mulige

  Råvarer

  Ikke vurdert

  Vann og is

  Ikke vurdert

  Forurensningsfare

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Lagring

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Transport

  Ikke vurdert

  Personalets helse og hygiene

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Kjølekjeden

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Varmebehandling

  Ikke vurdert

  Nedkjøling

  Ikke vurdert

  Tining

  Ikke vurdert

 4. Merking og sporbarhet

  Tre av tre mulige

  Sporbarhet og merking

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Merking av allergeningredienser

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene vi fikk under inspeksjonen.