Hvordan øke skriftstørrelsen?

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Mac-brukere: Hold Cmd-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Wasabi Sushi Drammen

ENGENE 4

3015 DRAMMEN

Tilsynsresultat 11.04.2019

Tilsynet har ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

 1. Rutiner og ledelse

  Tre av tre mulige

  Synlig rapport for smilefjes

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Meldeplikt for virksomheten

  Ikke vurdert

  Ansvaret til driftsansvarlige

  Ikke vurdert

  Internkontroll

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Farevurdering og styringstiltak

  Ikke vurdert

  Opplæring og kompetanse

  Ikke vurdert

 2. Lokaler og utstyr

  Tre av tre mulige

  Generelt - planløsning, standard og vedlikehold

  Ikke aktuelt

  Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Renhold

  Ikke vurdert

  Håndtering av avfall

  Ikke vurdert

  Bekjempe skadedyr

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Håndvask

  Ikke vurdert

  Personaltoalett og garderobe

  Ikke vurdert

 3. Mathåndtering og tilberedning

  Tre av tre mulige

  Råvarer

  Ikke vurdert

  Vann og is

  Ikke vurdert

  Forurensningsfare

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Lagring

  Ikke vurdert

  Transport

  Ikke vurdert

  Personalets helse og hygiene

  Ikke vurdert

  Kjølekjeden

  Ikke aktuelt

  Varmebehandling

  Ikke vurdert

  Nedkjøling

  Ikke vurdert

  Tining

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene vi fikk under inspeksjonen.