Hvordan øke skriftstørrelsen?

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Mac-brukere: Hold Cmd-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

SZECHUAN AS

TRONDHEIMSVEIEN 64

0565 OSLO

Tilsynsresultat 10.10.2022

Tilsynet har ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

  1. Rutiner og ledelse

    Tre av tre mulige

    Synlig rapport for smilefjes

    Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

    Meldeplikt for virksomheten

    Ikke vurdert

    Ansvaret til driftsansvarlige

    Ikke vurdert

    Internkontroll

    Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

    Farevurdering og styringstiltak

    Ikke vurdert

    Opplæring og kompetanse

    Ikke vurdert

  2. Lokaler og utstyr

    Tre av tre mulige

    Generelt - planløsning, standard og vedlikehold

    Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

    Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling

    Ikke vurdert

    Renhold

    Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

    Håndtering av avfall

    Ikke vurdert

    Bekjempe skadedyr

    Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

    Håndvask

    Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

    Personaltoalett og garderobe

    Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  3. Mathåndtering og tilberedning

    Tre av tre mulige

    Råvarer

    Ikke vurdert

    Vann og is

    Ikke vurdert

    Forurensningsfare

    Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

    Lagring

    Ikke vurdert

    Transport

    Ikke vurdert

    Personalets helse og hygiene

    Ikke vurdert

    Kjølekjeden

    Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

    Varmebehandling

    Ikke vurdert

    Nedkjøling

    Ikke vurdert

    Tining

    Ikke vurdert

  4. Merking og sporbarhet

    Tre av tre mulige

    Sporbarhet og merking

    Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

    Merking av allergeningredienser

    Ikke vurdert

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene vi fikk under inspeksjonen.