Hva spiser oppdrettslaks?

Mange forbrukere lurer på hva fiskefôr egentlig inneholder, for oppdrettsfisken skal jo til syvende og sist spises av oss. Fisk blir hva den spiser, akkurat som deg og meg.

Oppdrettsmerd med automatisk fôring av fisk

 Foto: Mattilsynet

I Norge har vi oppdrett av både laks, ørret, kveite og torsk, men vi oppdretter desidert mest Atlantisk laks. Artikkelen omhandler derfor fôr til laks.

Maten varierer gjennom livsløpet

Helt siden oppdrettsnæringen startet sin virksomhet på 70- tallet, har ernæringsforskere arbeidet for å finne ut hvilke og hvor mye av de ulike næringsstoffene laksen trenger, og hvordan man kan lage et godt fôr som laksen vil ha og vokser optimalt på.

Laks lever deler av livet sitt i ferskvann (ferskvannsfasen) og deler av livet sitt i saltvann (sjøvannsfasen).

I naturen spiser laksen små byttedyr fra elven før den vandrer ut i sjøen. I saltvannsfasen spiser den andre byttedyr, som fisk. Laksen trenger riktig mengde fett, proteiner, karbohydrater, vitaminer og mineraler i maten i forhold til hvor den er i livsløpet for å vokse godt og ha god helse. Næringsinnholdet i kommersielt fiskefôr varierer derfor avhengig om fisken er ung eller gammel.

Hva består fôrpelleten av?

I dag fôres oppdrettslaks med tørrfôr formet som pellets. Hver pellet er en matpakke med næringsstoffer som laksen trenger: Fett, proteiner, karbohydrater, vitaminer og mineraler.

Tradisjonelt har fiskefôr bestått av 40-60% fiskemel og 20-30% fiskeolje. Fiskemelet inneholder hovedsakelig proteiner som er byggesteinene i kroppen. Fiskeoljen inneholder fett som brukes til blant annet energi og energireserver. Fiskemel og fiskeolje lages av fisk som kolmule, øyepål, tobis og lodde fra fiskeriene. I dag inneholder fiskefôr også planteoljer og planteprotein.

Karbohydratene i fiskefôr kommer fra hvete og mais, og er sukkerarter og stivelse som brukes som energi i kroppen. Ved trykk- og varmebehandling gjennom fôrprosessen kommer karbohydratenes klisterliknende egenskaper frem, noe som bidrar til å holde de ulike stoffene i pelleten sammen og gi den god fysisk kvalitet.

Fiskefôr inneholder også en blanding av vitaminer og mineraler. Vitaminene og mineralene er viktig for ulike funksjoner i fiskekroppen.

Fôrtilsetninger

Fiskefôr inneholder også noen tilsetningsstoffer.

Astaxanthin: Laksefisk er naturlig rød i kjøttet på grunn av fargestoffet astaxanthin. I sjø blir laksen rød når den spiser krepsdyret raudåte, mens den i ferskvann blir rød når den spiser krepsdyret marflo. Laksefôr innholder syntetisk astaxanthin, som har den nøyaktig samme kjemiske formen som astaxanthin i raudåte og marflo.

Antioksidanter: Fôrblandinger med et høyt innhold av fett er ofte tilsatt godkjente antioksidanter for å hindre at fôret harskner. Brukte antioksidanter i fiskefôr er blant annet vitamin E og vitamin C. I tillegg brukes antioksidantene etoxyquin og butylerthydroksytoluen (BHT) i fiskemel og fiskeolje, som igjen brukes i fiskefôr.

Kvalitetskrav

Alle fôrmidler må tilfredsstille kvalitetskrav. Det må inneholde aminosyrer, fettsyrer, vitaminer og mineraler og skal ha en god smak, slik at fisken spiser fôret. Virksomheter som produserer fiskefôr må følge de norske IK-mat reglene og blir kontrollort og godkjent av Mattilsynet. Dette følger reglene i ”Forskrift om tilsyn med fôrvarer til fisk og andre akvatiske organismer”.