Tannhelse

Det som er bra for kroppen er bra for tennene. Til daglig anbefales vann som tørstedrikke og sunne matvarer. Spiser og drikker du mat og drikke med mye sukker ofte, øker risikoen for å få hull i tennene.

Rene tenner som blir undersøkt hos tannlege.

 Foto: iStockphoto

Gode kost- og munnhygienevaner, bruk av fluor og regelmessige tannhelsekontroller vil være viktig for å bevare en god tannhelse (1).Tannpuss med fluortannkrem anbefales to ganger daglig fordi fluor beskytter tennene. Til rengjøring mellom tennene anbefales tanntråd til alle, ev tannstikker eller mellomromsbørste til voksne- med store mellomrom mellom tennene og eldre.

Hull i tennene (karies)

Det er godt dokumentert at karies er knyttet til kosthold, munnhygiene og livsstil. Trenden i Norge viser en forbedring av tannhelsen generelt i hele befolkningen, men bedringen går raskest i de høyest utdannede gruppene og de med høyest inntekt. Ved generelt stort sukkerinntak samt mange mellommål som inneholder sukker, øker risikoen for karies, overvekt og fedme.

Syreskader og brus, juice og leskedrikker

Sure drikker (brus, juice og leskedrikker) øker risikoen for emaljeskader (erosjoner) på tennene. Denne syrepåvirkningen kan føre til tap av tannemalje slik at deler av tennene langsomt tæres bort. Barn, ungdom og unge voksne er særlig i risikogruppen for å utvikle tannerosjoner (2). Leskedrikker, juice og brus anbefales bare i forbindelse med et måltid. Det anbefales å skylle munnen med vann eller benytte fluor etter inntak av sure produkter/drikker, og vente minst en time med å pusse tennene. Dette fordi syren gjør emaljen bløt og tannbørsten kan fjerne deler av emaljen.

Barn, unge og karies

Det er stadig flere barn og unge i Norge som ikke har hatt karies. I 2009 var 80 prosent av 5-åringene kariesfrie, mens i 1987 hadde 56 prosent av samme årskull karies (3). I 1985 var det under 20 prosent av 12-åringene som var kariesfrie, mens i 2009 var det 42 prosent av 12-åringene helt uten karies. Det er imidlertid flere barn som fortsatt har en del karies. Det er derfor viktig at helsestasjon og tannhelsetjeneste starter med forebyggende tiltak tidlig hvor stell av melketenner, permanente tenner og et sunt kosthold inngår. Det er viktig at unge over 20 år som ikke lengre blir innkalt av den offentlige tannhelsetjenesten oppsøker tannlege/tannpleier og går regelmessig til kontroll, minst hvert andre år.

Funksjonshemmede og kronisk syke

Barn, unge og voksne med kroniske sykdommer og funksjonshemminger kan ha kompliserte og sammensatte behov som gjør at de trenger tett og regelmessing oppfølging av sin tannhelse. Nedsatt motorikk og nedsatt følelse i munnen med lite spyttproduksjon kan øke risikoen for å utvikle karies og andre sykdommer i munnhulen.

Voksne og tannkjøttsykdom (periodontal sykdom)

I den voksne befolkningen er andelen tannløse blitt kraftig redusert de siste tjue

årene. Noen utvikler periodontitt (tannløsning) som er en prosess som går over lang tid, og som rammer tennenes festeapparat. Det er viktig å få diagnostisert sykdommen og komme raskt til behandling hos tannlege og tannpleier, og deretter følge opp behandlingen hjemme med daglig munnhygiene. 

Eldres tannhelse

Eldre mennesker med god tannhelse og god tyggefunksjon spiser bedre og er friskere enn eldre med dårlig tannstatus (4). Tenner er dermed viktig for kostholdet, og ikke bare kostholdet for tennene. For å holde seg frisk i alderdommen og under sykdom blir det viktig å ivareta tennene, og få hjelp til dette når det trengs fra pårørende og helse- og omsorgspersonell. I tillegg anbefales jevnlig kontakt med tannhelsetjenesten for å få undersøkt tenner og munnhule med ev behandling.

Flere pleietrengende eldre beholder sine egne tenner, men enkelte kan ha smerter i munnen/- tennene eller ha spisevansker, og dermed trenger ekstra hjelp og tilsyn fra helse- og omsorgspersonell og tannhelsetjenesten. Et tilstrekkelig næringsrikt kosthold er viktig.