Ingen funn av Salmonella i tørket frukt, bær og nøtter

I Mattilsynets kontroll ble det ikke funnet Salmonella i prøver av tørket frukt, tørkede bær og nøtteblandinger tatt ut på det norske markedet i 2019.

Blanding av nøtter og tørket frukt i to små serveringsboller av tre

 Foto: Colourbox.com

Det er resultatet fra Mattilsynets overvåkingsprogram som ble satt i verk i etterkant av et salmonellautbrudd våren 2019 der 58 ble syke.

Miks med tørket frukt fra hele verden

Det viste seg at den sannsynlige smittekilden til utbruddet var en tørket eksotisk fruktblanding, med opprinnelse i mange ulike land og fra flere kontinent.

Ingredienser var tørket ananas og papaya fra Thailand, sultana-rosiner fra Tyrkia, skivet kokos fra Ghana og bananchips fra Filippinene. Produktet var pakket i Italia.

Salmonella ble påvist i 10 pakker av den eksotiske fruktblandingen.

- Siden analyser av de enkelte råvarene var negative for Salmonella, vet vi ikke hvilken ingrediens som eventuelt var den opprinnelige årsaken til forurensingen. Det er også mulig at forurensingen kan ha skjedd på pakkelinjen, sier seniorrådgiver Margrethe Hovda Røed i Mattilsynet.

Produktet ble trukket tilbake fra markedet.

- God hygiene er viktig

Tørket eksotisk fruktblanding skal kunne spises slik den er, uten noen form for varmebehandling eller annen preparering. Derfor omtales det som spiseferdig mat.

- Utbruddet i fjor viser viktigheten av god hygiene og god fremstillingspraksis i spiseferdige produkter i alle trinn i produksjonskjeden, sier Hovda Røed.

Ingen funn i overvåkingsprogrammet

Mattilsynet satte i gang et overvåkingsprogram av tørket frukt, bær og nøtter i etterkant av utbruddet. Hver prøve ble analysert med to parallelle analyser av Salmonella. De 165 prøvene som ble tatt ut var alle negative for Salmonella.

Blant prøvene ble det også analysert flere produkter i produktserien som var kilden til utbruddet våren 2019, uten at det her ble påvist Salmonella.

- Antall prøver er for lavt for å si noe om tilstanden for hele det norske markedet, men Mattilsynet vil fortsette i 2020 å ta ut flere spiseferdige prøver i denne produktkategorien, sier Hovda Røed. 

Les sammendraget og se rapporten: Salmonella i tørket frukt, tørkede bær og nøtteblandinger på det norske markedet 2019