Mattilsynet har undersøkt innholdet i veganpålegg

Økende interesse for plantebasert kosthold har gitt et større utvalg av plantebasert pålegg. Mattilsynet har undersøkt næringsstoffer og uønskede stoffer i blant annet veganpålegg som kan brukes til å erstatte ost og skinke. Det ble funnet lite uønskede stoffer, men produktene inneholder kanskje ikke de næringsstoffene du tror.

Ordet vegan skrevet med grønnsaker og bønner

 Foto: Colourbox.com

Veganprodukter med samme bruksområde som ost, har en annen sammensetning av ingredienser enn produktene de er ment å erstatte. Produsentene oppgir på emballasjen at produktene for det meste er basert på vann, kokos- og sheaolje og stivelse.

– Analysene bekrefter at såkalt vegansk alternativ til ost er en kilde til stivelse, kostfiber og fett, men ikke proteiner. Til sammenligning så inneholder vanlig gulost proteiner og fett, men ikke stivelse og kostfiber, sier seniorrådgiver Ellen Kielland i seksjon kjemisk Mattrygghet i Mattilsynet.

Veganpålegg som er ment å erstatte skinke, inneholder som ventet mest stivelse og kostfiber.

Mest vann, mettet fett og stivelse

Analysene viser at veganproduktene som er ment å erstatte ost, inneholder mye mettet fett på grunn av innhold av kokosfett og sheaolje og at de ellers består av stivelse og vann. Produktene inneholder også mellom 16-18 gram modifisert stivelse per 100 gram. Vanninnholdet i produktene er mellom 53-55 gram per 100 gram. Et av de analyserte veganproduktene var tilsatt kalsium.

Mattilsynet gjennomfører hvert år analyseprosjekter der relevante næringsstoffer og uønskede stoffer i matvarer undersøkes. Analysene er utført av Havforskningsinstituttet. Prosjektene er en del av arbeidet med å oppdatere den norske Matvaretabellen og få en bedre oversikt over innhold av næringsstoffer i matvarer.                                   

Næringsinnholdet i makrell i tomat, tørket frukt og pepperoni som forventet

I årets analyseprosjekt undersøkte Mattilsynet også næringsstoffer og uønskede stoffer i fiskepålegg, tran, pepperoni og tørket frukt.

Makrell i tomat inneholder som forventet, protein, umettet fett, vitamin A og D, men inneholder også jod. Tørket frukt inneholder mye glukose, fruktose, stivelse og kostfiber.

Det var lite tungmetaller og prosessfremkalte stoffer i de analyserte produktene. 3-MCPD estere og glysidolestere (uønskede stoffer som dannes under raffinering av oljer) ble funnet i veganpålegg, men ingen av produktene hadde et høyt innhold. PFAS, som er syntetiske fluorholdige stoffer, ble funnet i kaviar, men det var lave verdier. PAH ble funnet i tørket frukt, men kun i et av produktene som ble analysert.

Fakta om analyseprosjektet:

Resultatene fra prosjektet vil bidra til nye næringsstoffverdier for veganpålegg, makrell i tomat, tran, pepperoni og tørket frukt, og til oppdatering av oppskriftene i Matvaretabellens 2022-versjon.

Analysene vil også gi grunnlag for beregning av inntak av ulike næringsstoffer for produktene i prosjektet for enkeltpersoner og grupper av befolkningen gjennom de nasjonale kostholdsundersøkelsene.

Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer og uønskede stoffer i vegan- og fiskepålegg, tran, pepperoni og tørket frukt. 34 produkter ble analysert for næringsstoffer, tungmetaller og prosessfremkalte stoffer. Prosjektet har fremskaffet analyseverdier for protein, fett, fettsyrer, aske, sukkerarter, stivelse, kostfiber, β -karoten, tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), niacin (vitamin B3), pyridoksin (B6), folat, cobalamin (B12), vitamin C, vitamin D (D3 kolekalsiferol), vitamin E, vitamin K1, vitamin K2, kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, mangan, jern, kobber, sink, selen, jod, arsen, kadmium, bly, kvikksølv, sum dioksiner og dl-PCB, sum PCB6, sum PCB7, PFAS, PAH, 3-MCPD, 3-MCPDE og eller glysidylestere i de inkludere produktene.

Se sammendrag og rapporten. Analyser av næringsstoffer og uønskede stoffer i vegan- og fiskepålegg, tran, pepperoni og tørket frukt 2022