Algegifter

Algegifter kan forårsake diaré, oppkast, lammelser eller andre effekter hos mennesker og dyr.

Noen blåskjell på hvit bakgrunn.

 Foto: Mattilsynet

Algegifter produseres av ulike alger og kan finnes både i saltvann og i ferskvann. Skjell filtrerer store mengder vann, og eventuelle algegifter i vannet kan derfor konsentreres i skjellene.

På verdensbasis er marine algegifter ansvarlig for mange tilfeller av forgiftninger hvert år, hvorav noen med dødelig utgang. I tillegg til helseeffekter på mennesker, er algegifter ansvarlig for fiskedød og har også vært involvert i episoder med høy dødelighet hos marine pattedyr, fugler og andre dyr som er avhengig av den marine næringskjeden. Ferskvannsalger kan forurense drikkevannskilder.

Situasjonen i Norge

De vanligste algegiftene langs norskekysten er Diarrhetic Shellfish Poisoning" (DSP) som kan forårsake diaré og magesmerter, og "Paralytic Shellfish Poisoning" (PSP) som kan føre til forbigående lammelser. En rekke algegifter har blitt funnet i norske skjell, men det er bare DSP og PSP som har forårsaket matforgiftning i Norge.

Algene som forårsaker PSP, blomstrer vanligvis fra sent på våren til tidlig på sommeren. Algen som produserer DSP, ses ofte langs kysten på slutten av sommeren og på høsten. Ved siste store rapporterte matforgiftning i Norge sommeren 2002, ble mer enn 200 mennesker syke med typiske DSP-symptomer etter å ha spist krabber. Dette skyldtes en uvanlig tidlig algeoppblomstring som gjorde at blåskjell og skjellspisende dyr som krabber ble giftige.

Tiltak og overvåkning

Mattilsynet overvåker algetoksiner i blåskjell. Hovedformålet med overvåkingen er å gi publikum informasjon om hvor det er tilrådelig å spise selvplukkede skjell.

Blåskjell og andre skjell som omsettes, skal være kontrollert og uten algegifter.