Er det mulig å se eller smake om nøtter inneholder aflatoksiner?

En kan ofte ikke smake på nøttene om de inneholder muggsoppgifter av typen aflatoksiner, men smaker nøttene vondt eller er sterkt misfargede bør de kastes.

For peanøtter kan en fjerne noe av risikoen for aflatoksininnhold ved å fjerne misfargede nøtter. For andre typer nøtter og andre aktuelle matvarer kan en oftest ikke bruke denne metoden. Det er størst risiko for innhold av aflatoksiner i paranøtter og pistasienøtter, men muggsoppgifter finnes også i peanøtter og flere andre typer nøtter. I tillegg er fiken spesielt utsatt, men finnes også i bokhvete, mais, mandler og tørkede krydder.

Innhold av aflatoksiner varierer sterkt i forskjellige deler av et varepartiet og også mellom forskjellige nøtter, fikener osv. Ved mistanke tar Mattilsynet ut små prøveuttak fra mange steder i varepartiet som deretter analyseres samlet med hensyn til aflatoksin innhold. Men selv om det er foretatt analyser så er et prøveuttak uansett bare en liten del av stort vareparti. Dette fører til at det likevel ikke er mulig å gardere seg mot risiko for innhold av aflatoksiner.