Er det uheldig å spise nøtter hver eneste dag?

Jeg spiser 50-100 gram nøtter hver dag. Er dette inntaket regnet som for høyt i forhold til aflatoksiner?

Ulike nøtteslag ligger i en haug

Aflatoksiner kan være kreftfremkallende og kan skade genene, og det er ikke satt noen nedre grense for innhold som ikke kan innebære en helsefare.

Det er størst risiko for innhold av aflatoksiner i pistasienøtter, paranøtter og peanøtter og et høyt inntak av disse bør derfor unngås. Misfargede peanøtter og paranøtter bør kastes, men aflatoksin kan også være tilstede i nøtter som ikke er misfargede. Importerte hasselnøtter fra sydligere land kan også inneholde aflatoksiner. I andre nøtter som valnøtter og cashewnøtter finner en sjelden aflatoksiner.